ZUS – czym dziś zajmuje się ten najważniejszy w Polsce urząd oraz jaka jest historia jego powstania?

Polskie urzędy nie cieszą się dobrymi opiniami wśród rodaków. Dlaczego? Najczęściej, jako najważniejsze problemy wskazuje się opieszałość bądź nadmierną biurokracje. Do grona instytucji, które tworzą zręby działania Polski, jako państwa należy ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składki ZUS uiszcza każda osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dla działania systemu bardzo duże znaczenie posiadają składki zus przedsiębiorcy. Obowiązek obliczenia koniecznych składek spoczywa na barkach działów księgowych firm. Rzecz jasna, stosowna suma składki zus przedsiębiorcy ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania firmy.

prezes

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie w sieci działa dużo interesujących narzędzi, które umożliwiają na przykład obliczenie wysokości określonych składek, a w związku z tym, także wysokości otrzymywanego wynagrodzenia netto. Przykładem takich narzędzi jest kalkulator (zobacz kalkulator zarobków) odsetek zus . Sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych został stworzony w 1934 roku, po I wojnie światowej. Polska odzyskała niepodległość i rozpoczynała reformowanie oraz tworzenie zrębów państwowości. Koniecznością stało się w związku z tym opracowanie alternatywy dla odpowiedniego zabezpieczenia społecznego Polaków. Do ZUSu współcześnie wpłaca się składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. To właśnie z funduszy ściąganych przez ten urząd wypłacane są emerytury. Czytaj też

Oczywiście, suma składek jest ściśle uzależniona od otrzymywanego wynagrodzenia, w którym ma procentowy udział Jak można się prosto domyśleć, im wyższe dochody, tym wyższa będzie emerytura. Przewiduje się jednak, że wysokość emerytur będzie regularnie spadać, przede wszystkim przez wzgląd na niż demograficzny. W przyszłości, na emeryturę jednego świadczeniobiorcy będzie pracowało mniej osób niż obecnie, gdyż mniejsza liczba osób będzie w wieku produkcyjnym. Ograniczenie rozrodu może więc stanowić poważny problem społeczny. zus (zobacz email marketing)

kalkulator obok monet

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Uzupełnieniem działalności ZUSu jest OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne. Dzisiaj, w zależności od wybranej opcji, na swoją przyszłą emeryturę można odkładać jedynie w ZUSie lub podjąć decyzję o rozłożeniu składek na ZUS i OFE . Świetnym rozwiązaniem jest też odkładanie środków „na własną rękę”, współcześnie proponowanych jest wiele narzędzi, jak na przykład konta emerytalne w bankach.