Aktuariusz, MSR 19 – zagadnienia wiążące się z fachową kalkulacją wszystkich rezerw finansowych.

Postęp gospodarczy oraz finansowy przyczynił się do postępu wielu nowych zawodów wiążących właśnie z gospodarką a także ekonomią, które często są ze sobą związane. Zawody te ze względu częstokroć na swoją oryginalność oraz zapotrzebowanie cieszą się sporą popularnością oraz bardzo dużo ludzi decyduje się na ich świadczenie.

Potrzebna profesja

Jednym zawodów, który jest bardzo powszechny w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie to aktuariusz. W Polsce jest to nowy fach, który popularność dopiero pozyskuje. Aktuariusz to specjalista z dziedziny matematyki finansowej a także z ubezpieczeniowej. Jego podstawowym miejscem pracy są przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, reasekuracyjne albo fundusze emerytalne, czyli wszędzie tam gdzie

ubezpieczenie

Autor: flickr.com
Źródło: flickr.com

wymagani są fachowcy od oceny ryzyka. Trudni się on wyliczaniem ryzyka losowych wypadków oraz wysokości wiążących z tym składek ubezpieczeniowych. Określa także tzw. rezerwy finansowe. Aktuariusz jest zawodem, który przynosi wiele satysfakcji zawodowej jednak jest on specjalnością bardzo odpowiedzialną oraz potrzebujący wielkiego zaangażowania. Przez sporo osób uznawany jest za zawód przyszłości, który będzie coraz bardziej niezbędny.

Wycena świadczeń pracowniczych

Aktuariusz zajmuje się też oszacowaniem rezerw na świadczenia pracownicze, czyli między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Aktuariusze muszą pracować zgodnie z konkretnymi normami a także standardami.

Jeżeli chcesz zgłębić większą ilość informacji na omawiany temat – odsyłam tutaj (http://mangata.com.pl/relacje-inwestorskie/akcje-na-gieldzie/notowania-gieldowe/), gdyż znajdziesz na niej dokładne dane, które szczególnie Cię zafascynują.

Jednym z nich jest MSR 19 czyli Międzynarodowy Standard Rachunkowości 19. MSR 19 jest właśnie poświęcony zagadnieniom świadczeń pracowniczych, które są wiążące dla pracodawców. MSR 19 nakreśla, jaka technika powinna być używana aby wykonać kalkulacji na świadczenia pracownicze (więcej informacji na ten temat), a też szereg kwestii oraz wiadomości, jakie powinny pojawić się w protokole aktuarialnym poświadczanym przez aktuariusza.

MSR 19 jest wzorcem, z którym nieodzownie powinien zapoznać się każdy aktuariusz, aby prawidłowo wykonywać swoją pracę.

Jeśli tego typu publikacja jest według Ciebie na tyle ważna, że chcesz zgłębić ją także od innej strony, więc potrzebne Ci podobne dane, to więcej znajdziesz w ofercie (https://www.workservice.pl/praca/magazynier/legnica/).

W szczególności, iż każda jednostka, która musi zrobić wycenę rezerw potrzebuje pomocy aktuariusza, gdyż sama nie jest w stanie wykonać oszacowań poszczególnych ujawnień.