Narzędzia przydatne dla księgowej.

Narzędzia przydatne dla działu księgowego w przedsiębiorstwie. Między innymi: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

Jeżeli prowadzimy własną firmę, codziennie trzeba radzić sobie z fakturami – zarówno gdy kupujemy towar, jak i sprzedajemy. Uczestnicząc w transakcjach sprzedaż-zakup, powinniśmy sprawnie poruszać się pomiędzy wartościami netto i brutto.

faktura

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
W prosty sposób taką możliwość oferuje kalkulator vat wartości netto/ brutto. Kalkulator VAT w Internecie umożliwia obliczenie podanej kwoty z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku. Oblicza kwotę netto z podanej kwoty brutto (łącznie z podatkiem) i odwrotnie (kwotę brutto na kwotę netto). Obliczeń dokonuje się z użyciem stawek podatku VAT, które obowiązują w obecnym roku jak i w latach poprzednich. Wprowadzone dane i uzyskane dzięki nim wielkości zachować można w czytelnej formie, poprzez wydrukowanie ich lub przesyłając je na własny adres e-mail. Kalkulator vatu online jest szybkim sposobem na obliczenie potrzebnych nam wartości. Działa szybko i bez problemowo, a co najważniejsze jest za darmo.

Wynagrodzenie minimalne to gwarancja ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony stanowi przeszkodę w zwalczaniu bezrobocia. Nie należy zapominać jednakże, iż zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, leży terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia za wykonaną pracę. Minimalne wynagrodzenie 2015 to 1750 złotych brutto .

Pracodawca, płacąc pracownikowi pensję minimalną ponosi obecnie łączny koszt zatrudnienia w wysokości 2028,43 zł miesięcznie. kalkulator (zobacz zarobki brutto netto) wynagrodzeń pomaga odpowiedzieć na pytanie ile wynosi wynagrodzenie netto. Poza przeliczaniem brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator (zobacz obliczanie wynagrodzenia) oblicza też koszty pracodawcy zw. z zatrudnieniem – zaliczki na PIT, ZUS i składki emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzone są na podstawie dowodów księgowych. Ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
To zbiory zapisów księgowych, obrotów oraz sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz pomocniczych, jak również wykaz składników aktywów i pasywów. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki lub poza siedzibą jednostki – jeżeli powierza się ich prowadzenie jednostce uprawnionej – według określonych przepisów – do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim oraz w walucie polskiej.