Pieniądz plastikowy ułatwia życie, oszczędza nasze środki finansowe i czas, ofiarując ponadto – bezpieczeństwo

Początkowe karty płatnicze , były kartami wykonanymi z kartonu , na których maszynowo opisane były informacje o jej posiadaczu. Dopiero w latach 60 XX wieku, puszczono w obieg kartę plastikową, która wówczas była symbolem luksusu i prestiżu. W naszym kraju początkowe karty płatnicze, dostępne były tylko dla firm.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta debetowa dla klientów indywidualnych wprowadzona została przez placówki bankowe do użytkowania pod koniec lat 90. Współcześnie karty debetowe wyrabiane są do każdego rachunku ROR.strona ocr faktury ocr fakturyKarta debetowa służy do obsługiwania naszych środków finansowych zgromadzonych na koncie osobistym, do którego została wyrobiona. Najnowocześniejsze karty debetowe to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone dane o jej właścicielu. Taki typ kart pozwala na zrobienie transakcji bezgotówkowej za pomocą terminala elektronicznego.

Dodatkowo nie jest wymagana konieczność każdorazowego wpisywania kodu PIN albo też potwierdzania dokonanej transakcji osobistym podpisem. Karta płatnicza, przyda się przy regulowaniu należności za sprawunki dokonane w sieci. Taką kartą debetową możemy posługiwać się także w innych państwach. Zapłaty kartą płatniczą wypukłą, możemy dokonywać w większości państw europejskich a także w najczęściej odwiedzanych miejscowościach wypoczynkowych.

Najpowszechniejszymi kartami debetowymi w Polsce są Visa i MasterCard. Wybór karty płatniczej spośród tych dwóch proponowanych przez banki kart, ma szczególne znaczenie, zwłaszcza przy płaceniu w innych krajach. Warto pamiętać, by wybierając kartę, zainteresować się ile prowizji bank pobierze od nas za wypłatę pieniędzy w bankomacie zagranicznym.

Banki to nie tylko usługi polegające na zarządzaniu naszym kontem osobistym. To również inne działania zastrzeżone tylko dla instytucji finansowych, takie jak udzielanie pożyczek, przyjmowanie lokat a także udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony firm, są rozpowszechnioną formą w obrocie handlowym.

Gwarancje i poręczenia podwyższają ochronę zawieranej z usługobiorcą umowy, ograniczając ryzyko niewykonania przez kontrahenta, obowiązków zawartych w transakcji. Zabezpieczenie (sprawdź zawory odcinające od mercora) transakcji stosowane jest zazwyczaj przez urzędy administracji publicznej, w sytuacji zawierania umów z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w trybie prawa zamówień publicznych.