Najważniejsze zadania ciążące na przedsiębiorcy

Nasze prawo nakłada na biznesmenów liczne obowiązki urzędowe, jakie decydują o tym, czy firma prowadzona jest zgodnie z prawem. Wykonywanie poniektórych formalności warto powierzyć biurom rachunkowym, ale zawsze zostaną takie, których musimy dopełniać samodzielnie. O czym w szczególności należy pamiętać prowadząc firmę?

Przedsiębiorstwo

Autor: Fabrice Florin
Źródło: http://www.flickr.com
Obojętnie czy prowadzimy większą firmę czy będzie to działalność jednoosobowa na właścicielu przedsiębiorstwa zawsze spoczywa tak zwany obowiązek podatkowy VAT. Biznesmeni, jacy rozliczają podatek dochodowy na zasadach ogólnych czy też korzystają z liniowego podatku, opłacają podatek (czytaj też stawka za 1 km 2015) w postaci zaliczek liczonych co miesiąc czy co trzy miesiące. W obydwu sytuacjach, zaliczkę powinno się wpłacić do dwudziestego dnia miesiąca po rozliczanym okresie.

W gestii przedsiębiorcy leży, aby do 20 dnia miesiąca zgromadzić wszystkie faktury przychodowe a również kosztowe i wprowadzić je do książki przychodów i rozchodów. Tę czynność najczęściej zleca się biurom księgowym, które zwykle redukują tenże termin, aby zyskać więcej czasu na dokonanie rozliczeń. Biznesmeni posiadający status małego podatnika są w stanie zmienić sposób wpłacania zaliczki na podatek (czytaj też dane wrażliwe) z comiesięcznego na co trzymiesięczny czy na odwrót. Tej czynności wolno dokonać jedynie raz do roku, w terminie do 20 lutego. Więcej na .

Podczas zakładania działalności biznesmen decyduje, czy chce zostać vatowcem. Oświadczenia wymienione powinno się składać w urzędzie skarbowym do 25 dnia miesiąca po rozliczanym okresie. Tego obowiązku możemy dokonać osobiście, pocztą względnie przez Internet. Ta trzecia możliwość jest szczególnie interesująca, ponieważ nie nastręcza posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Biznes

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Starczy sygnatura w formie danych podatnika w połączeniu z kwotą dochodu z blankietu rocznego z roku o 2 lata wcześniejszego, aniżeli rok, którego tyczy się składane oświadczenie (na przykład dla deklaracji składanych w 2014 roku podaje się przychód z 2012 r.). W związku z VAT-em, trzeba również drukować jak też przechowywać spisy nabytków i sprzedaży.

Składki ZUS przedsiębiorcy są przymusowe, nie można z nich się wycofać i postawić na usługę drugiego ubezpieczyciela. Obligatoryjnej rejestracji w ZUS-ie trzeba dokonywać w chwili uruchomienia biznesu, wypełniając blankiet ZUS ZUA/ZZA.