Przedsiębiorco, czy wiesz, jak postępować w każdej sytuacji? Zapoznaj się z ważnymi wiadomościami tyczącymi prawa pracy oraz podatków.

Każdy przedsiębiorca okazuje się świadom, że musi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tyczy to w równym stopniu reguł regulowanych przez kodeks pracy, jak także prawo podatkowe. Obowiązkiem pracodawcy pozostaje zatrudnienie pracownika i odprowadzanie wymaganych składek do Zus-u, dopełnienie deklaracji podatkowych, jak także przestrzeganie zasad kodeksu pracy i uczciwego podejścia do zatrudnionych osób.

dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Masz zaległości ze składkami? Sprawdź ile!

Obowiązkiem właściciela firmy jest odprowadzanie składek do ZUS. Czasami zdarza się, że składki nie zostają o czasie opłacone lub przedsiębiorca wpada w kłopoty i nawarstwiają się zaległości. Gdy pragniemy sprawdzić, jak wygląda nasza sytuacja z niezapłaconymi składkami i ile musimy zapłacić, doskonałym narzędziem okaże się kalkulator (zobacz obliczanie pensji netto) odsetek zus. Wprowadzając zakres dat okresu, za który chcemy zapłacić, mamy szansę zyskać calutką kwotę wraz z odsetkami. To pomocne narzędzie, ponieważ dzięki niemu można przygotować się do opłat oraz zgromadzić wcześniej środki.

Pamiętaj, aby złożyć deklaracje vat

Obowiązkiem każdego podatnika jest złożenie deklaracji vat. Przygotowaną deklarację należy składać w urzędzie skarbowym, do którego został przypisany konkretny podmiot. Istotny jest tutaj też termin składania dokumentu. Deklaracje vat możemy składać osobiście w siedzibie urzędu, istnieje również możliwość posłania wypełnionych dokumentów drogą pocztową. We wspomnianym przypadku trzeba decydować się na przesyłkę poleconą. Data stempla Poczty Polskiej okazuje się respektowana jako termin złożenia konkretnej deklaracji.

obliczanie należnych składek

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Kiedy pracownik wypracuje nadgodziny

Czasami pracownicy firmy wykonują powierzone obowiązki też w godzinach nadliczbowych, co wiąże się z koniecznością rozliczenia wykonanych obowiązków niezależnie od pracy wypełnianej w czasie etatu. Pracodawca może zapłacić za dodatkowy czas w pracy lub dać wolne za nadgodziny (więcej informacji). W przypadku wymienionego rozwiązania należy kierować się zasadami ustalonymi przez kodeks pracy. Zasady udzielania wolnego w zamian za nadgodziny są przeróżne, w zależności, czy wspomniany model rozliczenia ma miejsce na zlecenie zatrudniającego czy samego zatrudnionego. Więcej na .