Obowiązkowe złożenie zeznania vat 7k – kogo dotyczy?

Deklarację VAT-7K składają drobni podatnicy obowiązani do złożenia zeznań VAT 7k za okresy 3-miesięczne, zgodnie z art.99 ust. 2, bądź 3 regulacji. Są to mali przedsiębiorcy, u których cena obrotów nie przerosła w minionym roku podatkowym okazanej w złotych wielkości odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro.

Dotyczy to również prowadzących firmę maklerską, kierujących funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami, albo pozostałymi jednostkami świadczącymi usługi o pokrewnym zakresie. W tym wypadku kwota prowizji, bądź wynagrodzenia nie przewyższyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równoważności 45 000 euro. Zgodnie z zarządzeniami mali przedsiębiorcy, którzy wybrali procedurę kasową, składają w urzędzie podatkowym deklaracje podatkowe VAT 7k za okresy kwartalne w czasie do 25 dnia miesiąca występującego po każdym kolejnym trymestrze .

Kalkulatorkalkulator (zobacz przelicznik płac) odsetek podatkowych zezwala wyliczyć wysokość odsetek związanych z narzuceniem procentów ustawowych, albo odsetek z tytułu zobowiązań podatkowych . Odsetki podatkowe to odsetki wyliczane przez organy podatkowe z tytułu niezapłacenia w odpowiednim czasie należności skarbowych. Metodę ich naliczania koryguje Ordynacja podatkowa.

podatki

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Odsetek skarbowych nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza potrójnej wartości należności dodatkowej nakładanej przez pocztę za wysłanie poleconej przesyłki listowej. Aktualnie kwota minimalna odsetek wynosi 9 zł. Jeżeli ostatni dzień czasu należności wypada na sobotę, to dzień ten uznaje się za dzień wolny, a w konsekwencji za ostatni czas opłaty zaległości uważa się najbliższy dzień po dniu, bądź dniach wolnych od pracy.

Kliknij na odnośnik (https://www.sokpol.pl/), on przedstawi Ci temat, który Cię aktualnie zaintrygował. Zobacz artykuł, posiadający interesujące dane.

Na prośbę pracownika, chlebodawca wypisuje zaświadczenie o zatrudnieniu . W takim poświadczeniu wpisuje się, czy opisany pracownik nie znajduje się w czasie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w okresie próbnym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości, bądź likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi pełną odpowiedzialność ustawową w wypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Zaświadczenie aktualne jest jeden miesiąc od daty wypisania.