Tipsy finansowe dla przedsiębiorstw

Jak odliczyc internet? Podatnik – osoba fizyczna, która korzysta z internetu, ma prawo odliczyć wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Od 2014 roku zmniejszeniu uległa liczba osób mających ulgę na internet.

Z ulgi skorzystać można wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Osoby, które dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą to mogli zrobić dwukrotnie, w zeznaniach za dwa następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można Internet, z którego korzystamy w miejscu zamieszkania, ale również ten, do którego posiadamy dostęp w komórce, czy za pomocą modemu np. w laptopie. Ulga na internet dla jednego podatnika wynosi max. 760 zł na rok. Dowodem na tą ulgę mogą być faktury wraz z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego albo bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy rozpoczynający ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej mogą odzyskać do 700 zł z tytułu jej zakupu – nie więcej jednak niż 90% ceny zakupionej kasy. Odliczenia można dokonać w składanej deklaracji VAT. Podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych którzy nie prowadzą działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile nie korzystają ze zwolnienia, zobligowani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu rejestrujących, zwanych zwykle kasami fiskalnymi . Nie używanie kas fiskalnych pociąga za sobą negatywne konsekwencje takie jak obciążenie podatnika specjalnym zobowiązaniem podatkowym – czyli 30% kwoty podatku przy nabyciu towarów i usług za okres w którym podatnik nie stosował właściwego urządzenia rejestrującego. vat (zobacz proforma)

Kasa fiskalna jednak to dość kosztowy zakup. Ceny kas fiskalnych kosztują w granicach 600 – 1 000 zł. Ustawodawca przewidział dla podatników którzy rozpoczynają ewidencję za pomocą kasy fiskalnej możliwość częściowego zwrotu kosztów zakupu kasy. Podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej aniżeli 700 zł.

Leasing samochodu
Jak można odliczyć VAT od leasingu samochodu? Samochód wzięty w leasing daje specyficzne możliwości co do odliczania podatku VAT. Bierze się to z faktu, że zamiast raty (zobacz forsel) kredytu (bez VAT) przedsiębiorca spłaca w zw. z autem ratę leasingową, zawierającą w sobie VAT. Oprócz tego przedsiębiorca ponosi koszty samochodu, tj. wydatki na paliwo, serwis i części, które też mają w sobie podatek. Więcej na