Rozwój zawodowy jako awans własny – twoja nowa praca

Pęd transformacji cywilizacyjnych, przede wszystkim w wyniku wzrostu technologicznego sprawia, że człowiek musi elastycznie reagować na pojawiające się przemiany na rynku pracy i dostosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym ciągłe uzupełnianie i poszerzanie aktualnych kompetencji, przekwalifikowywanie się, a nieraz nawet kilkakrotne zmienianie zajęcia.

Rozwój zawodowy wpisuje się w postęp własny jednostki i częstokroć stanowi ważną część funkcjonowania człowieka. Nierzadko również czynności pozazawodowe

korporacja

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

wnikają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym wzbogacają obszary pracownika o nową wiedzę, umiejętności, także eksperymenty, niekoniecznie bezpośrednio połączone z praktykowaną pracą, jednak być może w którymś momencie potrzebne w jej wykonywaniu. Rozwój zawodowy ściśle wiąże się z rozwojem indywidualnym, albowiem są to procesy, które w jakimś okresie egzystencji biegną jednocześnie, przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają. Przez rozmaite rodzaje dokształcania i stymulowania rozwoju zatrudniony uzyskuje stan kompetencji konieczny na lepszych stanowiskach, co otwiera mu dalszą drogę rozwoju zawodowego.

Powiązany artykuł: pracujących w organizacjach uczestniczy w proponowanych przez jednostkę kursach, indywidualnie zgłębia różnorodność swoich biegłości poprzez udział w kursach zawodowych, bądź studiach podyplomowych, sięga także po specjalistyczną prasę, poszukuje informacji w książkach, bądź w zasobach internetu. Jest to przede wszystkim ważne jeśli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi należy przeznaczyć więcej uwagi, powinno się w wyższym stopniu ukierunkowywać jego rozkwit. Istotne jest również, ażeby we wczesnym czasie pracy (geodeta zobacz) ośmielać pracujących do partycypowania w różnego formach działań rozwojowych.

Powiązany artykuł –

Rozwój zawodowy to proces wykorzystywany do stworzenia możliwości poprawiania zawodowych zamiłowań i predyspozycji pracowników. W czasach kultu profesjonalizmu powinno się dodać wszelkich działalności w odcinku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co w konsekwencji powinno wpłynąć do poszerzania wiedzy i biegłości w ustalonym zakresie, a co za tym idzie postęp kariery zawodowej.