Kontrola zewnętrzna – przez kogo może być wykonywany

Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest przez zawodowych biegłych rewidentów od audytowanego podmiotu. Audyt musi być realizowany przez osoby, które posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania analiz raportów finansowych. Audyt zewnętrzny może być wykonywany przez jednostki audytorskie a także niezależne instytucje, wszystko zależy tak naprawdę od tego, jaki podmiot będzie poddawany auditingowi.

kontrola

Autor: Day Donaldson
Źródło: http://www.flickr.com

Auditing zewnętrzny, w przeciwieństwie do audytu wewnętrznego, wykonywany jest przez audytorów spoza firm audytowanej. Analizują oni nie wyłącznie stan majątkowy określonej firmy czy instytucji, ale również sprawdzają efektywność inspekcji wewnętrznych. Głównym założeniem audytu zewnętrznego jest zbadanie zdolności do dokonania wyznaczonych wymogów. Odbiorcami takowej oceny jest nie tylko kierownictwo, ale również klient, pożyczkodawca albo certyfikator. Audytorzy koncentrują swoje działania na nagromadzaniu a także rozpatrywaniu dokumentów. Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do wewnętrznego, skupia się na wybranych segmentach przedsiębiorstwa i wykonywany jest sporadycznie.

Audyt finansowy jest badaniem sprawozdań finansowych. Jego celem jest zweryfikowanie, czy informacje podawane przez konkretną firmę zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Audyt finansowy służy też ocenie stanu majątkowego przedsiębiorstwa, bądź instytucji. Badanie raportów finansowych to między innymi: przegląd umów, potwierdzenie sald środków finansowych, rozmowy z pracobiorcami. Na tej podwalinie przygotowywany jest protokół. Wgląd do diagnozy ma nie tylko zarząd, ale także inwestorzy czy pożyczkodawcy. Jednak audyt to nie sama ocena przedsiębiorstwa czy instytucji, to również pomoc w rozwiązywaniu kłopotów z obszaru rachunkowości i podatków.

Czy masz ochotę pogłębić swoją znajomość rzeczy na powyższy temat? Więc mamy zamiar nakłonić Cię do naszych następnych wpisów – wejdź w hiperłącze do wpisu.

Odchylenia z zasady wynikają z nieumyślnych błędów, które w sposób pejoratywny mogą odbić się na firmie, stąd tak ważne jest rozpoznanie wszelkich komplikacji. Audyt finansowy dopomaga je nie tylko odkryć, lecz bardzo często audytorzy doradzają, w jaki sposób wykluczyć takie błędy w przyszłości.

audyt zewnętrzny

Autor: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Źródło: http://www.flickr.com

Wpisując w wyszukiwarce hasło: obsługa księgowa Warszawa bez kłopotu znajdziemy firmy proponujące tego typu usługi. Dużo częściej jednak przedsiębiorcy wyszukują usług z zakresu kadr i płac. W powyższym celu najłatwiej wpisać w wyszukiwarkę wyrażenie: kadry i płace Warszawa.