Od czego zależy płynność biznesu?

Troską każdego przedsiębiorcy jest zachowanie płynności finansowej prowadzonej firmy. Czy uda się tego dokonać zależy chociażby od tego, jaki jest poziom kapitału obrotowego firmy.

firma

Autor: Daniel Lobo
Źródło: http://www.flickr.com
Każde przedsiębiorstwo ma swój majątek , który ma charakter obrotowy.

Zaintrygował Cię omawiany wpis i musisz znaleźć podobne informacje? Kliknij więc ten odnośnik oraz sprawdź więcej porad na stronie!

Jeżeli od tego majątku będą odjęte zobowiązania o charakterze finansowym, które firma jest winna dostawcom, zobowiązania z wobec banku na skutek zaciągniętych przez przedsiębiorstwo kredytów, pieniądze przeznaczone na uregulowanie wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie przewoźnika społeczne oraz podatki ujawni się kapitał obrotowy przedsiębiorstwa . Kapitał obrotowy netto to różnica, powstająca po odjęciu aktualnych aktywów przedsiębiorstwa od krótkoterminowych zobowiązań, które ma przedsiębiorstwo. Kapitał obrotowy netto powinien być większy niż majątek trwały , który jest własnością przedsiębiorstwa. Do najpopularniejszych środków płatniczych należy pieniądz. Funkcje pieniądza są rozmaite. Funkcje pieniądza to głównie funkcje płatnicze, obrachunkowe i transakcyjne. W wielu przypadkach pieniądz pełni także funkcję motywacyjną.

biznesmeni przy komputerach

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Bardzo dużo firm, które funkcjonują na rynku potrzebują do wykonywania swoich zadań odpowiednich programów komputerowych. Zdecydowana większość przedsiębiorców sięga po legalne oprogramowanie (jakie są kary za nielegalne oprogramowanie w firmie). Są jednak i tacy przedsiębiorcy, którzy mimo grożących kar wykorzystują nielegalne oprogramowanie w firmie. Stosowane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeżeli zostanie znalezione ciągnie za sobą odpowiedzialność , która ma charakter karny. Właściciel przedsiębiorstwa, który zdecydował się na umieszczenie na firmowych komputerach nielegalnego oprogramowania złamał ustalone na terenie naszego kraju prawa autorskie. Autor oprogramowania jest chroniony przepisami ustawy o ochronie praw autorskich i prawa karnego. Właściciel firmy, który zdecyduje się zainstalować na wykorzystywanych w firmie komputerach pirackie oprogramowanie nie tylko straci komputery, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności o charakterze karnym. Może zostać ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności. Nie warto więc kupować pirackiego oprogramowania. Oszczędności mogą bowiem zamienić się w ogromne kłopoty. Musi pamiętać o tym każdy, kto decyduje się na zakup nielegalnego oprogramowania do własnej firmy .