Warto nieść pomoc potrzebującym jest to tak łatwe.

W dzisiejszych czasach okazywanie innym osobom pomocy bywa wyjątkowo proste. Akcje charytatywne oraz działania na rzecz biednych, cierpiących czy też pokrzywdzonych przez los bliźnich już nie są kojarzone z grupą zapaleńców, ale na stałe wpisały się w naszą rzeczywistość.

Charytatywna Parada Mikołajowa

Źródło: http://www.naratunek.org
Na zmianę tego stanu rzeczy wywarł wpływ szereg czynników. Najbardziej przełomowym z nich stał się rozwój nowoczesnych środków masowego przekazu, a zwłaszcza Internetu. Medium to pozwoliło na skuteczne upowszechnianie informacji tyczących się przeprowadzanych zbiórek środków i kampanii dobroczynnych. Z pomocą Internetu liczne instytucje pozyskują także wolontariuszy oraz sponsorów dla swych działań. Sieć przybliżyła użytkownikom rozmiar ludzkiego nieszczęścia i dała im narzędzia do walki z tymi zjawiskami. Bankowość on-line znacznie uprościła regularne finansowe wspomaganie bliskich nam fundacji. Pomagać możemy chociażby wchodząc na specjalne witryny promocyjne, których właściciele przelewają ustalone kwoty pieniędzy na chlubny cel jako rekompensatę za wizyty użytkowników – jak przekazać 1% podatku.

1% podatku

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Kolejnym dogodnym sposobem okazywania wsparcia jest przekazywanie 1% podatku wybranej przez nas osobie. Aby tego dokonać trzeba umieścić nazwę i unikalny numer KRS danej jednostki na blankiecie składanego PIT-a. 1% jako forma wspomagania potrzebujących jest stosunkowo świeża, ale już zdążyła zdobyć rzesze zwolenników, którzy z pełną świadomością kierują cząstkę odprowadzanego podatku na konto wyznaczonej osoby. Chociaż 1% wydaje się być nic nie znaczącą sumą, przekazany przez setki podatników zdziała cuda. Jednym procentem możemy wspierać zróżnicowane cele: fundacje zbierające środki na rzecz chorych i kalekich dzieci, organizacje wspomagające utalentowaną młodzież z ubogich rodzin, schroniska dla niechcianych zwierząt czy też instytucje edukacyjne.