Diagnoza wpływania inwestycji na środowisko – jak wygląda?

Diagnoza wpływania na otoczenie jest jednym z kluczowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesach rozwoju, wpisującym się w maksymę unormowanego rozkwitu. Sposób oceny wpływania na otoczenie ma przekazać podejmującemu decyzję organowi administracji publicznej wiadomości, czy interferencja inwestycji w środowisko, została zaplanowana w sposób optymalny i czy pożytki wypływające z jej osiągnięć rekompensują krzywdy w środowisku, jakie najczęściej są nierealne do uniknięcia.

budowa drogi

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko przeprowadzana jest, gdy przedsięwzięcie ma możliwość znamiennie, bądź ewentualnie znamiennie wpływać na otoczenie. Podstawą strategii oceny oddziaływania na otoczenie, jako instrumentu prewencyjnego, jest prognoza ewentualnych zagrożeń jeszcze na etapie planowania inwestycji, które zdołają wzbudzać znaczący wpływ na środowisko, a następnie zapobieganie im, czy też ich hamowanie. Procedura oceny oddziaływania na środowisko ma również istotne znaczenie dla możliwości dostania dopłaty projektów z funduszy Unii Europejskiej ze względu na wymogi wynikające z rozporządzenia. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest opracowaniem techniczno-przyrodniczym, jakie stanowi aneks do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju inwestycji może być załącznikiem bezwzględnie żądanym, albo też takim, którego wykonanie i dołączenie do wniosku może być wymagane na podstawie odrębnej decyzji.

środowisko naturalne

Autor: Jereme Rauckman
Źródło: http://www.flickr.com

Komunikat wpływania na środowisko nieodzowny jest dla przedsięwzięć mogących znamiennie oddziaływać na otoczenie, także form przedsięwzięć dla jakich obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany, biorąc pod uwagę gatunek działalności, wielkość produkcji i pozostałe parametry techniczne. Zamierzeniem raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na otoczenie jest analiza możliwości zrealizowania inwestycji w sposób pewny dla środowiska. Przeprowadzona diagnostyka wpływania na środowisko powinna uwzględniać zarówno stadium realizowania przedsięwzięcia jak i jego eksploatację i likwidację.