Co trzeba wiedzieć o przechowywaniu danych? Parę potrzebnych wiadomości

Przechowywanie danych, a zwłaszcza danych osobowych regulowane jest przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z wskazaną ustawą nasze dane osobowe powinny być w określony sposób gromadzone oraz przechowywane. Przepisy wskazanej ustawy regulują również, jak te dane mogą być udostępniane.

Każdego dnia

dokumenty

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com

na terenie naszego kraju powstają setki najróżniejszych dokumentów. Wiele z nich zawiera klauzulę, że zgadzamy się na przechowywanie danych. Złożenie swojego podpisu pod wskazaną klauzulą oznacza, że wyrażamy zgodę nie tylko na ich przechowywanie, ale także na może być dokonywana statystyczna analiza danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej koniecznie sprawdź . Tworzenie baz danych jest niezbędne między innymi do celów statystycznych – dużo więcej przeczytasz pod tym adresem. Tworzenie baz danych należy do bardzo wielu podmiotów. Tego rodzaju obowiązek mają na przykład sklepy internetowe. Pamiętajmy, że nawet po podpisaniu klauzuli o przechowywaniu oraz udostępnianiu naszych danych osobowych posiadamy prawo w dowolnej chwili uzyskać do nich dostęp. Można także zażądać, by dane (zobacz administrowanie danymi osobowymi) te zostały zmienione lub nawet usunięte z bazy danych. Takie prawo (anna szirch – adwokat z wrocławia) daje nam wspomniana na samym początku ustawa o ochronie danych osobowych.

praca przy komputerze

Autor: Hywell Martinez
Źródło: http://www.flickr.com

Różnego rodzaju dane gromadzą między innymi urzędnicy administracji publicznej. Analizy danych, które zbierają są im niezbędne do wykonywania swoich codziennych obowiązków. Analiza statystyczna niezwykle często wykonywana przy użyciu programu, którym jest Excel. Sporo interesujących wiadomości znajdziesz pod tym linkiem . Wspomniana analiza statystyczna wykorzystywana jest w najróżniejszych dziedzinach naszego życia. Sięga po nią między innymi szereg gałęzi nauki.

Najważniejszym narzędziem w tym przypadku są ankiety. Powstała nawet odrębna nauka, która zajmuje się analizą danych. Nauka to znana dużej liczbie osób statystyka. Zajmuje się ona badaniem rozmaitych problemów, w tym na przykład problemów socjologicznych i ekonomicznych. Większość z nas zetknęła się z badaniami mającymi charakter statystyczny chociażby podczas mającego miejsce ostatnio spisu powszechnego. Statystyka posługuje się wykorzystuje w prowadzonych przez siebie badaniach bardzo wieloma metodami. Dzieli się na trzy najważniejsze działy. Jednym z tych działów jest statystyka opisowa, która wykorzystuje parę technik do przeprowadzania badań.