Czym są usługi HR

Zarządzanie firmą polega na wykorzystaniu każdych zasobów, którymi się rozporządza dla realizacji obranych celów. Tymi zasobami są klienci, pieniądze, narzędzia, surowce, energia, sposoby pracy, czas i pracownicy.

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

I to akurat pracowników (zobacz wymiar urlopu wypoczynkowego) uważa się za jeden z najistotniejszych zasobów, którymi dysponuje firma funkcjonująca w warunkach gospodarki rynkowej. Tym co wyróżnia należycie kierowaną firmę są profesjonalni pracownicy z ich talentami, intelektem, zdolnościami praktycznymi oraz motywacją do realizowania określonych zadań.

Pozyskiwanie dobrych pracowników oraz tworzenie warunków nakłaniających ich do czynnego uczestnictwa w życiu przedsiębiorstwa jest obecnie jednym z głównych zadań w dziedzinie kierowania, jaką obecnie określa się jako kierowanie zasobami ludzkimi.

Podstawowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest zapewnienie w jednostce żądanej liczby ludzi o stosownych umiejętnościach. W procesie doboru pracowników wykorzystywanych bywa wiele sposobów rekrutacji, każda z nich obciążona jest ryzykiem popełnienia omyłek i poniesienia związanych z tym wydatków. W związku z tym pozyskiwanie osób nie powinno odbywać się strategią prób i błędów, ale musi stanowić logiczny system postępowań ukierunkowanych na dokonanie kluczowego celu, to jest uzyskanie we właściwym czasie niezbędnej liczby kompetentnych pracowników, zdolnych spełniać postawione przed nimi zadania.

Czy ten tekst wciągnął Cię kompletnie? Jeśli tak, to przeczytaj również inny pomocny serwis (http://certificator.eu), który posiada równie fascynujące informacje.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi HR to jednak coś więcej niż zaopatrywanie przedsiębiorstwa w pracowników, to także – a może głównie – oferowanie własnej firmy jako specyficznego produktu (dowiedz się więcej: usługi HR). Powołując pracowników do przedsiębiorstwa posiadamy do dyspozycji ogromne bogactwo technik jak również środków. Możemy powoływać samemu, bądź polecić tę czynność firmie doradztwa osobowego. Korzystać warto z baz danych lub też ściągnąć do siebie pracowników za pomocą mediów takich jak anonse prasowe czy ostatnio również Internet. Nadzwyczaj skuteczną odmianę poszukiwania najlepszych stanowi patronat nad wybranymi żakami ostatnich lat.

Rekrutację przeprowadzać warto w sposób tradycyjny, to jest realizując po prostu rozmowę kwalifikacyjną, albo też wspierać się takimi narzędziami jak testy psychologiczne, próba. W analogiczny sposób przebiega rekrutacja kadry menedżerskiej.