Czym są usługi HR

Zarządzanie firmą polega na wykorzystaniu każdych zasobów, którymi się rozporządza dla realizacji obranych celów. Tymi zasobami są klienci, pieniądze, narzędzia, surowce, energia, sposoby pracy, czas i pracownicy.

menedżer

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

I to akurat pracowników (zobacz wymiar urlopu wypoczynkowego) uważa się za jeden z najistotniejszych zasobów, którymi dysponuje firma funkcjonująca w warunkach gospodarki rynkowej. Tym co wyróżnia należycie kierowaną firmę są profesjonalni pracownicy z ich talentami, intelektem, zdolnościami praktycznymi oraz motywacją do realizowania określonych zadań.

Pozyskiwanie dobrych pracowników oraz tworzenie warunków nakłaniających ich do czynnego uczestnictwa w życiu przedsiębiorstwa jest obecnie jednym z głównych zadań w dziedzinie kierowania, jaką obecnie określa się jako kierowanie zasobami ludzkimi.

Podstawowym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest zapewnienie w jednostce żądanej liczby ludzi o stosownych umiejętnościach. W procesie doboru pracowników wykorzystywanych bywa wiele sposobów rekrutacji, każda z nich obciążona jest ryzykiem popełnienia omyłek i poniesienia związanych z tym wydatków. W związku z tym pozyskiwanie osób nie powinno odbywać się strategią prób i błędów, ale musi stanowić logiczny system postępowań ukierunkowanych na dokonanie kluczowego celu, to jest uzyskanie we właściwym czasie niezbędnej liczby kompetentnych pracowników, zdolnych spełniać postawione przed nimi zadania.

pracownicy

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi HR to jednak coś więcej niż zaopatrywanie przedsiębiorstwa w pracowników, to także – a może głównie – oferowanie własnej firmy jako specyficznego produktu (dowiedz się więcej: usługi HR). Powołując pracowników do przedsiębiorstwa posiadamy do dyspozycji ogromne bogactwo technik jak również środków. Możemy powoływać samemu, bądź polecić tę czynność firmie doradztwa osobowego. Korzystać warto z baz danych lub też ściągnąć do siebie pracowników za pomocą mediów takich jak anonse prasowe – http://www.saf.com.pl czy ostatnio również Internet. Nadzwyczaj skuteczną odmianę poszukiwania najlepszych stanowi patronat nad wybranymi żakami ostatnich lat.

Rekrutację przeprowadzać warto w sposób tradycyjny, to jest realizując po prostu rozmowę kwalifikacyjną, albo też wspierać się takimi narzędziami jak testy psychologiczne, próba. W analogiczny sposób przebiega rekrutacja kadry menedżerskiej.