Na czym polega outsourcing HR i jakie ma zalety, gdy prowadzona jest rekrutacja do call center?

Polecanie czynności innym firmom i nabywanie podwykonawców jest bardzo dobrym wyjściem dla rozwijających się firm, ponieważ zapewnia lepszą skuteczność pracy i w sytuacji kierowania ludźmi zezwala na sprawniejsze zatrudnianie nowego personelu.

Praca

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Wraz z rozkwitem firm pojawia się skłonność powierzania rozmaitego rodzaju zadań innym podmiotom zewnętrznym. Stosunki między takimi firmami często dotyczą rekrutacji czy realizowania prac informatycznych. Powszechnie słynny jest outsourcing HR, który ułatwia mnogim firmom proces zatrudniania pracowników (patrz tu). Transfer ludzi w dużych korporacjach jest wyjątkowo zintensyfikowany, dlatego alternatywa powierzenia zadań dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi innej firmie staje się ogromnym uproszczeniem zwłaszcza dla podstawowego działu human resources, który może w tym czasie zająć się sprawami wewnętrznymi korporacji. W ten sposób zazwyczaj przeprowadzana jest rekrutacja do call center, gdzie zapotrzebowanie na pracowników jest cały czas wyjątkowo duże i proces rekrutacyjny musi być prowadzony bardzo efektywnie. Praca na stanowisku telemarketera z zasady nie jest profesją długoterminową i wymiana pracowników jest w takim przypadku wyjątkowo wysoka. Wpływa na to jednocześnie profil pracy jak i duża konkurencja korporacji, które specjalizują się w przeróżnych dyscyplinach i metodach sprzedaży.W konsekwencji przedsiębiorstwa zajmujące się telemarketingiem wielokrotnie wykorzystują outsourcing HR, aby zminimalizować czas na jaki składa się tak samo rekrutacja nowych konsultantów jak i koordynowanie działań, jakości i stanu sprzedaży obecnego personelu. Jest to wyjście zapewniające korzyść tak samo firmie zlecającej, jak i wykonującej zadania, które mogą mieć różny charakter. Można więc przypuszczać, że niejednokrotnie konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa mają tego samego podwykonawcę, który czerpie ogromne zyski z poszerzania tego typu współpracy i zdobywania coraz większej ilości zleceniodawców.

pracownik

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com
Rozbudowa branży handlowej i usługowej jest na pewno sporym ułatwieniem dla firm nastawionych na zysk i wydajne działanie. Szanse jakie obejmuje opcja handlu usługami są wybitnie rozległe i rekrutacja do call center jest tego znakomitym przykładem (przejdź na stronę).