Co się dzieje po przejęciu mienia dłużnika przez komornika? – kilka podstawowych informacji w tym zakresie

Przejście mienia na stronę komornika nie należy dziś do rzadkości. Łamiący prawo i korzyści innych dłużnicy tracą przez swoje postępowanie mienie – od pojedynczych sprzętów po duże posiadłości. Przedmioty, które przeszły do komornika są też oddawane pod licytację, której szczegóły są udostępniane do publicznej wiadomości.

Młotek sędziego

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Rzeczy, które posiadł komornik, a które nie zostały oddane do obrotu w handlu, mają podlegać licytacjom publicznym. Nie wszystkie przejęte własności rzecz jasna mogą być oddane do obrotu i oddane właściwemu przedsiębiorcy. Kiedy tak jest lub po prostu nie ma możliwości wyprzedaży, na wierzycielski wniosek komornik Goleniów przekazuje mienie na licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to one decydują o przyjętym sposobie przejęcia własności. Strony kancelarii komorników w większości miast zawierają obwieszczenia, obfite w drobiazgowe dane i kwoty licytowanego mienia. Przedstawiają one licytacje tego mienia, które w danej chwili posiada legalnym wyrokiem sądu komornik. Na obwieszczeniu o licytowaniu własności wyczytamy, poza niezbędnymi szczegółami jak miejsce i godzina licytacji, również cenę wywoławczą, dane (zobacz tworzenie bazy danych) osobiste komornika czy numer kont do dokonania przelewu za mienie. Nie jest przy tym ważne czy licytacje (http://komornikslask.com/licytacje/) dotyczą pojazdów, większych nieruchomości czy budynku mieszkalnego – -> zobacz informacje.

Wytyczne postępowania z przejętym mieniem przez komorników reguluje kodeks cywilny. Najważniejsze przepisy w tej sprawie zmieniały się na przestrzeni lat. Obecnie szybkim sposobem przeglądu własności komorniczych oddanych do licytacji jest przegląd lokalnych i centralnych stron komorniczych. Ważniejszą z nich jest portal Zobaczymy tam sporo obecnych licytacji, oddzielne dla posiadłości, oddzielne dla ruchomości (czyli innych dóbr materialnych). Jak to w przypadku rozbieżnych licytacji, widełki kwot są ogromne – od kilkunastu złotych do całych milionów: .

Koszty mienia przejętego przez komornika, podlegają ustaleniu przez rzeczoznawcę. Przepisy Kodeksu Cywilnego ustalają cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na 75 procent ceny szacunkowej. Nieprzelicytowanie w pierwszym terminie kończy się obniżeniem ceny wyjściowej do połowy kwoty wartości oszacowanej.