Co się dzieje po przejęciu mienia dłużnika przez komornika? – kilka podstawowych informacji w tym zakresie

Przejście mienia na stronę komornika nie należy dziś do rzadkości. Łamiący prawo i korzyści innych dłużnicy tracą przez swoje postępowanie mienie – od pojedynczych sprzętów po duże posiadłości. Przedmioty, które przeszły do komornika są też oddawane pod licytację, której szczegóły są udostępniane do publicznej wiadomości.

Młotek sędziego

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Rzeczy, które posiadł komornik, a które nie zostały oddane do obrotu w handlu, mają podlegać licytacjom publicznym. Nie wszystkie przejęte własności rzecz jasna mogą być oddane do obrotu i oddane właściwemu przedsiębiorcy. Kiedy tak jest lub po prostu nie ma możliwości wyprzedaży, na wierzycielski wniosek komornik Goleniów przekazuje mienie na licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to one decydują o przyjętym sposobie przejęcia własności. Strony kancelarii komorników w większości miast zawierają obwieszczenia, obfite w drobiazgowe dane i kwoty licytowanego mienia. Przedstawiają one licytacje tego mienia, które w danej chwili posiada legalnym wyrokiem sądu komornik. Na obwieszczeniu o licytowaniu własności wyczytamy, poza niezbędnymi szczegółami jak miejsce i godzina licytacji, również cenę wywoławczą, dane (zobacz tworzenie bazy danych) osobiste komornika czy numer kont do dokonania przelewu za mienie. Nie jest przy tym ważne czy licytacje dotyczą pojazdów, większych nieruchomości czy budynku mieszkalnego – -> zobacz informacje.

Wytyczne postępowania z przejętym mieniem przez komorników reguluje kodeks cywilny. Najważniejsze przepisy w tej sprawie zmieniały się na przestrzeni lat. Obecnie szybkim sposobem przeglądu własności komorniczych oddanych do licytacji jest przegląd lokalnych i centralnych stron komorniczych. Ważniejszą z nich jest portal Zobaczymy tam sporo obecnych licytacji, oddzielne dla posiadłości, oddzielne dla ruchomości (czyli innych dóbr materialnych). Jak to w przypadku rozbieżnych licytacji, widełki kwot są ogromne – od kilkunastu złotych do całych milionów: .

Koszty mienia przejętego przez komornika, podlegają ustaleniu przez rzeczoznawcę. Przepisy Kodeksu Cywilnego ustalają cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na 75 procent ceny szacunkowej.

Kliknij ten link i sprawdź tu (https://psmtechnik.pl/reklamy-swietlne,8,pl) analogiczne informacje na ten temat – one na pewno Cię zaciekawią, więc nie zwlekaj za długo:)

Nieprzelicytowanie w pierwszym terminie kończy się obniżeniem ceny wyjściowej do połowy kwoty wartości oszacowanej.