Hotele pracownicze w Polsce- przeżytek czy przyszłość?

Gdzie w Polsce można przenocować w najniższych cenach? W hotelu pracowniczym lub na kwaterze robotniczej. Opłaty za noc w hotelach pracowniczych zaczynają się się najczęściej od 15 zł, z kolei na prywatnych kwaterach robotniczych, wynoszą nawet 5 zł za jedną noc

.

Jak wiele jest takich obiektów? Wystarczy wpisać w okno hasło, np. noclegi pracownicze Łódź, bądź kwatery pracownicze Łódź, bądź dowolne inne miasto, aby wnioskować, że nie brakuje ich terenie Polski. Jak jest często szacowane w Polsce działa kilkaset kwater pracowniczych posiadających w swojej ofercie od kilkadziesiąt do ponad 100 tys. miejsc noclegowych.
weight loss

Autor: Tanvir Alam
Źródło: http://www.flickr.com
Hotel robotniczy, hotel pracowniczy, hotel garnizonowy, dom asystenta, pielęgniarki, lekarza, policjanta, budowlańca, etc. Jakiej nazwy by nie nosiły, obiekty noclegowe tego typu służyły i były i są uznawane jako chwilowe mieszkania dla grup pracowników. Kwatery pracownicze są w standardzie wyposażenia porównywalne do burs, akademików, czy domów akademickich, a z obiektów otwartej bazy noclegowej, do hosteli. Zazwyczaj oferują one kilkuosobowe pokoje, współdzielone kuchnie, sanitariaty na korytarzu (coraz rzadziej), świetlice oraz pralnie. Usługi świadczone w tego typu obiektach zależą od ich charakteru, przeznaczenia i stopnia zamożności zakładu, który je prowadzi. W przypadku hoteli dotowanych przez zakłady, to one decydują o cenach. Najczęściej nie są one wysokie. Hotele pracownicze nie zapewniają zwykle sprzątania pokoi, wymiany pościeli, ani posiłków, uwzględnionych w obejmującą standardowo nie dobę, ale miesiąc, cenę noclegów. To regulamin wyznacza czy w lokalach mogą mieszkać nie tylko pracownicy, ale również ich rodziny.
wycieczki

Autor: Vertex
Źródło: Vertex
Po reformie ustrojowej państwa liczba i znaczenie hoteli pracowniczych znacznie zmalała. Transformacji uległ rynek pracy, większość zakładów przemysłowych nie poszukuje znaczniej liczby pracowników zamiejscowych, ogranicza też katalog świadczeń socjalnych. Spora cześć obiektów została zamknięta wydzielona i sprywatyzowana.
Zgoła inaczej ma się sytuacja w przypadku szkół wyższych, gdzie akademiki oraz hotele asystenta niezmiennie pozostają elementem krajobrazu studenckiego. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli, wojska, czy policji. Obiekty należące do niektórych innych branż, np. centrum przedsiębiorczości i biznesu wrocław (kliknij i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy) pocztowe Poczty Polskiej pełnią obecnie najczęściej rolę ośrodków wypoczynkowych


.

Ciekawostką jest to, że w niektórych miejscach w kraju otwierane są nowe, oczywiście odpowiadające współczesnym warunkom, hotele pracownicze. Przykładem jest tu niedawno założona Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której z powodu braku miejscowej siły roboczej, powstały lokale zakładowe.