Unia Europejska i jej narzędzia finansowe

falgi

Autor: Pawel Kabanski
Źródło: http://www.flickr.com
Unia Europejska otrzymała niedawno pokojową nagrodę Nobla. Niektórzy twierdzili, że cenne wyróżnienie zostało przyznane niesprawiedliwie. Takie uwagi są niesamowicie nie na miejscu, ponieważ o walorach tej unii międzynarodowej zaświadcza fakt, że nasz kontynent generalnie jest wolny od konfliktów zbrojnych (nie licząc niektórych państw Bałkan, ale one do Unii nie należą). Oto 3 imperia, które w ciągu 2 przeszłych wieków stoczyły między sobą dużo zaciętych starć, zaczęły ze sobą współpracować. Dzieje się tak z kilku powodów.

Primo, administracja zastąpiła ideologiczne rządzenie. Teraz cenione są technokratyczne instytucje. Po drugie, złączenie polityczne zostało poprzedzone przez zacieśnianie współpracy ekonomicznej.

Tertio, biedniejsze kraje członkowskie są wspierane przez zasobniejszych partnerów. To istotne zjawisko, ponieważ większość konfliktów miało podłoże w sprawach ekonomicznych właśnie.

Nie masz ochoty, żeby interesujące posty przemknęły Ci koło nosa? Zatem zapewne wpadnie Ci w oko kluczowa witryna (https://parcienaszklo.com.pl/oszklenia/), na której możesz przeczytać nowe newsy.

To oczywiste, że w biednym regionie łatwiej o wybuch postaw nacjonalistycznych i konfliktowych. A zdemolowana po II Wojnie Światowej Europa groziła wybuchem następnego starcia, bo finanse publiczne krajów były nadszarpnięte przez zbrojenia.

Fundusze Unijne mają wielką rolę w likwidowaniu nierówności pomiędzy państwami Unii.

To bez wątpienia niesamowicie użyteczna tematyka, więc jeśli masz zamiar ją poznać w większym stopniu, to kliknij tutaj, a więcej znajdziesz w ofercie (https://prefeko.com.pl/produkty/przejscia-szczelne/).

Zostały uformowane z 3 ogromnych jednostek: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Europejski Fundusz Społeczny to w zasadzie jedna dziesiąta wydatków budżetu Unii Europejskiej. Dorzuca finanse do wielu projektów, które może przedstawić rząd państwowy, samorząd terytorialny bądź inne organy władzy.

EFRR wspiera wiele dziedzin rozwoju. Do jego zainteresowań należy między innymi: gospodarka przestrzenna, konkurencyjność i kultura.

Fundusz Spójności to projekt, który wspiera państwa, które niedawno przystąpiły do UE, aby PKB zrównał się ze normą unijną. Obrazowo: Polska miała w trakcie trzech lat od chwili przystąpienia ponad 4000 000 000 euro.