Nie wiesz jaki kierunek studiów wybrać? Sprawdź turystykę i rekreację!

Edukacja na kierunku Turystyka i rekreacja jest połączaniem wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wielu innych dziedzin, takich jak wiedza o środowisku, kultura, humanistyka, nauki ekonomiczne i prawo. Idealnym kandydatem na wspomniany kierunek jest osoba, interesująca się tą dziedziną, oraz podróżami, sportem i sposobami wykorzystywania wolnego czasu.

Uczelnie wyższe, udostępniające ten kierunek, umożliwiają nabycie informacji o zjawiskach dotyczących tej dziedziny a także sposobach ich kształtowania.https://www.kormoran-rowy.pl/dieta-dr-ewy-dabrowskiej dieta dąbrowskiej nad morzemStudenci uczą się planowania oferty turystycznej przeznaczonej dla różnych grup odbiorców, komunikowania się i nawiązywania kontaktów oraz zastosowania najnowszych środków przetwarzania i przekazu informacji. W programie studiów Turystyka – odwiedź stronę – i rekreacja, zawarte są również przedmioty, dzięki którym słuchacz zdobywa umiejętności w zakresie marketingu wydarzeń turystycznych. Prócz standardowych zająć maja miejsce również seminaria letnie i zimowe oraz zajęcia w terenie. Często konieczna jest nauka dwóch języków obcych.

książka

Źródło: www.morguefile.com

Studia turystyka i rekreacja dostarcza szerokich możliwości na rynku pracy ,a także wiele opcji kariery. Absolwent opisywanego kierunku ma zróżnicowany wybór branż, z jakimi ma możliwość związać swoją drogę zawodową oraz wiele stanowisk, jakie może objąć. Po ukończeniu edukacji, absolwent może pracować w wydawnictwie oferującym przewodniki turystyczne, biurze podróży, jako manager w pensjonacie, czy pilot wycieczek.

Interdyscyplinarność którą charakteryzuje się turystyka i rekreacja ,a także mnogość i dywersyfikacja ścieżek kariery, które może wybrać absolwent powyższego kierunku sprawiają, że jest on jednym z popularnych kierunków kształcenia.