Współczesne techniki zarządzania projektami – sprawdź możliwości

Zarządzanie przedsiębiorstwem wiąże się z duża liczbą obowiązków, a co najważniejsze z ogromną odpowiedzialnością. Odpowiada się bowiem nie tylko za powodzenie czy też porażkę firmy jako jednego organizmu, ale również za wszystkie zatrudnione osoby. Widać to zwłaszcza na przykładzie dużych firm, które takich osób zatrudniają bardzo wiele. Oprócz tego zarządzanie przedsiębiorstwem oznacza podejmowanie ważnych wyborów w różnych sprawach, nierzadko pozornie błahych.

przestrzeń biurowa

Autor: Sylvain Kalache
Źródło: http://www.flickr.com
Aktualnie firmy podejmują różnorodne działania w celu zwiększenia swojej skuteczności. Wdrażane przez spółkę przedsięwzięcia pojawiają się nierzadko po sobie, niekiedy nawet podejmowanych jest kilka na raz. W zdecydowanej większości przypadków nad projektami tymi pracują konkretnie wyznaczone grupy ludzi. To dlatego głównie obecnie u przyszłych zatrudnionych w tak dużym stopniu ceni się zdolność do efektywnej pracy grupowej, która to opiera się na wzajemnym zrozumieniu i tolerancji. Na przestrzeni lat stworzono wiele metod zarządzania pojedynczymi projektami realizowanymi przez spółkę. Do sposobów tych należy przykładowo strategia zwana PRINCE2, a na jej temat więcej tu – projekt prince 2 w PositivePro.

nowoczesne zarządzanie projektem

Autor: Nguyen Hung Vu
Źródło: http://www.flickr.com

Strategia PRINCE2

Wymieniona uprzednio strategia została stworzona stosunkowo dawno temu, lecz na dzień dzisiejszy jest wdrażana ogromnie często. Jest to metoda odnosząca się bezpośrednio do wdrażania projektów, a oparta jest na skupieniu się na produkcie, który jest podstawową wartością. W metodzie tej dużą wagę przywiązywać należy również do korzyści, które odnosi przedsiębiorstwo przy okazji wprowadzenia danego projektu. W pierwszych fazach realizacji skrupulatnie obmyśla się niebezpieczeństwo związane z wdrożeniem projektu i jego rentowność.

Komunikacja jest podstawą

We wszystkich współczesnych strategiach wprowadzanych w firmach, także w PRINCE2 dużą wagę przywiązuje się do komunikacji pomiędzy członkami przedsięwzięcia w trakcie jego działania. Aktualnie generalnie często podkreślane jest, jak istotne jest porozumiewanie się, ponieważ zapewnia to uniknięcie wielu pomyłek w podejmowanych działaniach. Porozumiewanie się pozwala również na początkowym etapie na dokładne ustalenie strategii projektu, który chce się realizować.