Najpopularniejsze i przeważnie stosowane przez firmy metody opodatkowania działalności które się prowadzi.

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze będzie się wiązać z obowiązkiem ewidencjonowania obrotu. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i formy organizacyjnej wybrać można wśród paru typów opodatkowania. Zdecydowana większość firm rozlicza się w oparciu o metodę ogólną, jaka jest podstawową formą opodatkowania, automatycznie nadawaną.

podatki

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli się nie zgłosi w urzędzie skarbowym zmiany, to właśnie w ten sposób trzeba ewidencjonować wszystko. W ogólnej metodzie istnieją dwie stawki podatku dochodowego, podstawowa 18 procent, a po przekroczeniu określonej kwoty przychodu 32%. Zależnie od tego, czy ktoś się rozlicza kwartalnie czy miesięcznie, to w tym okresie czasu opłaca zaliczkę na podatki VAT oraz dochodowy. Kompletna ewidencja wszystkich przychodów i rozchodów prowadzona będzie w książce przychodów-rozchodów, potocznie także nazywanej kpir . Należy do niej wpisać wszystkie faktury sprzedażowe, oraz faktury kosztowe, zakupy materiałów oraz pozostałe wydatki wiążące się z prowadzeniem działalności, przykładowo takie jak dieta krajowa wypłacana pracownikom za delegacje.

Przeważnie przy rozliczeniu kosztów jest wybierana przez większość firm metoda uproszczona, jest ona znacznie prostsza i łatwiejsza w interpretacji. Jednak dla pewnej grupy firm dużo bardziej wygodna może być metoda materiałowa (czytaj więcej), można ją także używać, istotne żeby w czasie całego roku rozliczenia były prowadzone według jednej metody.

rozliczenie podatku

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Przy znacznie wyższych przychodach dla wielu przedsiębiorców bardziej opłacalne będzie opodatkowanie podatkiem liniowym.

Absorbuje Cię mieszczący się w tym miejscu materiał? Kliknij zatem dodatkowo tu oraz zobacz więcej na omawiany temat!

Wprawdzie nie ma wtedy żadnych ulg, ale za to od całego dochodu płaci się jednolity podatek mający wysokość 19 procent. Przy wyborze tej metody rozliczania należy poinformować urząd skarbowy na właściwym formularzu, analogiczne wymagania są jeśli ktoś będzie chciał być na ryczałcie lub karcie podatkowej.

Czy z przeczytanego tego tekstu udało Ci się wynieść coś interesującego? Jeśli tak, to zgłąb pozostałe informacje tu (https://merservice.pl/praca-tajemniczego-klienta/) – na pewno pochłoną Cię bez reszty.

Obie te formy opodatkowania nie będą dostępne dla wszystkich przedsiębiorców, możliwości na skorzystanie z nich będą przysługiwać jedynie niewielkim, ściśle zdefiniowanym grupom podatników.