Business continuity management to najważniejsze przykazania każdego dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa.

Niełatwo aktualnie przewidywać co przyniesie kolejny dzień na rynku, co uczynią politycy , a nawet kwestię tak fundamentalną, jak pogoda na jutro. Działania człowieka znacznie wpłynęły w ostatnich latach na zły stan środowiska, poprzez co jego funkcjonowanie zostało w wielkiej mierze zaburzone. Nienaturalna pogoda, powodzie, huragany mogą czasem zagrozić funkcjonowaniu firm lub też doprowadzić je do ruiny. Czy można w jakimś stopniu minimalizować poziom ryzyka? Świetnie mieć świadomość jak przygotować się na niechciane niespodzianki już teraz. Dlatego też fenomenalnym konceptem pozostanie zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa firmy.

Business meeting

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Jedną z rzeczy jest tutaj chociażby zabezpieczenie na wypadek katastrof lub również tak zwane procedury Business continuity management. Disaster Recovery to pojęcie z typu bezpieczeństwa informatycznego, dokładniej mówiąc jest to odtwarzanie w trybie wyjątkowym pewnego procesu lub procedury powiązanej z wznowieniem lub utrzymywaniem konkretnej infrastruktury teleinformatycznej, która jest ogromnie istotna dla funkcjonowania pewnej organizacji. Mówi się o niej często w kontekście znaczących awarii, dotyczących kluczowych danych. Centrum zapasowe na wypadek tego typu awarii powinno w każdym przypadku znajdować się daleko od miejsca, gdzie możliwa jest katastrofa, aby jak najpewniej chronić kluczowe informacje.

Business continuity management to inaczej mówiąc planowanie ciągłości działania. Pod takim pojęciem kryją się liczne działania w zakresie tworzenia, jak także weryfikacji lub aktualizacji określonych planów wznawiania działania w obszarze ważkich procesów dla konkretnej firmy czy także konkretnej organizacji. Są to przy tym działania podejmowane na wypadek jakiejś katastrofy, tej jak na przykład: pożar, trzęsienie ziemi, powódź. Działania tego typu dotyczą zdarzeń o dosyć niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, ale w wypadku wystąpienia posiadałyby one niebezpieczne skutki dla działania firmy.

badania marketingowe w firmie

Autor: TedsBlog
Źródło: http://www.flickr.com

Kluczowymi założeniami procedur związanych ściśle z Business continuity management jest zapewnianie pewnego funkcjonowania danej organizacji w miejscu zastępczym, choćby w podstawowym zakresie jej możliwości. Podstawą zarządzania ciągłością działania firm są zazwyczaj standardy takie jak na przykład BS 25999, ISO 22301. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się na ten temat sporo może odwiedzić fachowe fora sieciowe, jakich użytkownicy na pewno będą w stanie udzielać odpowiedzi na bardziej drobiazgowe pytania.

Odmiennym źródłem wiedzy na ten temat mogą okazać się specjalistyczne pisma bądź także książki, poruszające temat bezpieczeństwaważnych informacji na wypadek nieprzewidywalnych katastrof. Są to tematu bardzo aktualnie istotne, zważywszy na dynamiczne zmiany gospodarczo-społeczno-ekologiczne w europie, które nie podlegają łatwym rachunkom probabilistycznym. Najlepiej więc w każdej sytuacji zabezpieczać ważne ustalone wcześniej, żeby później nie mieć problemów z działaniem firmy w obliczu kryzysu.