Wybranie organizacji pozarządowej, której oddasz 1% podatku, jest wyłącznie twoim wyborem

Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność w obszarze zadań publicznych, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, pomoc osobom niepełnosprawnym, czerpią, na realizację swoich zadań, fundusze m.in. z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

rozliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nasze prawo daje możliwość osobom fizycznym, odpisania 1% odprowadzanego do urzędu skarbowego podatku za dany rok podatkowy, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wniosek o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przysługującemu urzędowi skarbowemu, jest nierozłączną częścią zeznania podatkowego, składanego w deklaracji PIT – 36 lub PIT – 37. Dzięki temu mechanizmowi, osoba fizyczna może intencjonalnie postanowić, na które faktycznie cele chce przekazać 1% swojego podatku należnego państwu.

Pomimo, tego że sporo osób głowi się, nad ideą odpisywania opp tak niskiej kwoty, to z roku na rok rozszerza się grono Polaków wskazujących organizacje pozarządowe w swoim zeznaniu PIT. Wzrasta wiedza, że jednak generalnie uzyskuje się pokaźną sumę a wobec tego wsparcie daje namacalne rezultaty . Można więc przeznaczyć chwilę i dowiedzieć się jak odpisać 1% podatku – OPP. A praca (zobacz zus rmua) ta, nie jest w ogóle męcząca . Wystarczy w składanym zeznaniu wymienić organizację pozarządową, którą chce się wspomóc finansowo, wypisując jej numer KRS.

Nie jesteś pewien co do tamtego problemu? Po prostu sprawdź szczegóły odsetki za zwłokę   opublikowane dokładnie tutaj. Wszystko było dokładnie przedstawione.

Następnie urząd skarbowy przekaże organizacji non-profit, wyspecyfikowaną w deklaracji podatkowej, 1% należnego podatku za dany rok podatkowy.

rozliczenia podatkowe

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com
W szczególności najwięcej płatników wybiera duże fundacje. Stowarzyszenia, o których sporo się słyszy, te które prowadzą dynamiczne akcje reklamowe. Te stowarzyszenia, które prowadzą własne działania na dużą skalę. Poprzez takie działania, rośnie świadomość ludzi, że warto w ogóle przekazywać organizacjom pozarządowym 1%. Aby odpisać 1% podatku lista organizacji pozarządowych jest obszerna, dobrze jest ponadto przyjrzeć się lokalnym inicjatywom. Takim, które cieszą się dużym zaufaniem i których wyniki działań zobaczyć można w najbliższym otoczeniu. Wykaz organizacji non-profit – nazwę, adres, numer rachunku bankowego, odnaleźć można na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie www Stowarzyszania Klon/Jawor oraz na stronie www kampanii społecznej 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.