Wybranie organizacji pozarządowej, której oddasz 1% podatku, jest wyłącznie twoim wyborem

Organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność w obszarze zadań publicznych, takich jak ochrona zdrowia, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja, pomoc osobom niepełnosprawnym, czerpią, na realizację swoich zadań, fundusze m.in. z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

rozliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Nasze prawo daje możliwość osobom fizycznym, odpisania 1% odprowadzanego do urzędu skarbowego podatku za dany rok podatkowy, na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wniosek o przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przysługującemu urzędowi skarbowemu, jest nierozłączną częścią zeznania podatkowego, składanego w deklaracji PIT – 36 lub PIT – 37. Dzięki temu mechanizmowi, osoba fizyczna może intencjonalnie postanowić, na które faktycznie cele chce przekazać 1% swojego podatku należnego państwu.

Pomimo, tego że sporo osób głowi się, nad ideą odpisywania opp tak niskiej kwoty, to z roku na rok rozszerza się grono Polaków wskazujących organizacje pozarządowe w swoim zeznaniu PIT. Wzrasta wiedza, że jednak generalnie uzyskuje się pokaźną sumę a wobec tego wsparcie daje namacalne rezultaty . Można więc przeznaczyć chwilę i dowiedzieć się jak odpisać 1% podatku – OPP. A praca (zobacz zus rmua) ta, nie jest w ogóle męcząca . Wystarczy w składanym zeznaniu wymienić organizację pozarządową, którą chce się wspomóc finansowo, wypisując jej numer KRS. Następnie urząd skarbowy przekaże organizacji non-profit, wyspecyfikowaną w deklaracji podatkowej, 1% należnego podatku za dany rok podatkowy.

rozliczenia podatkowe

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com
W szczególności najwięcej płatników wybiera duże fundacje. Stowarzyszenia, o których sporo się słyszy, te które prowadzą dynamiczne akcje reklamowe. Te stowarzyszenia, które prowadzą własne działania na dużą skalę. Poprzez takie działania, rośnie świadomość ludzi, że warto w ogóle przekazywać organizacjom pozarządowym 1%. Aby odpisać 1% podatku lista organizacji pozarządowych jest obszerna, dobrze jest ponadto przyjrzeć się lokalnym inicjatywom. Takim, które cieszą się dużym zaufaniem i których wyniki działań zobaczyć można w najbliższym otoczeniu. Wykaz organizacji non-profit – nazwę, adres, numer rachunku bankowego, odnaleźć można na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie www Stowarzyszania Klon/Jawor oraz na stronie www kampanii społecznej 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.