Jak założyć własną firmę?

Nadchodzi taki czas, że należyotworzyćwłasnądziałalność i uciąćprzepychanki z szefem. Pomysł, dobry plan – i co następnie? Od niedawnaswojąfirmękażdy możeszybkozewidencjonować w Sieci.

Kluczem do sukcesu jest absolutniewyjątkowypomysł na firmę, której dotąd nie ma w kraju. To zwykletrudnewyzwanie, jednaknastępneproblemytokwestie papierkowe. Trzeba też walczyć o dotacje unijne. Najprostszedofinansowaniepozwoliprzynajmniej na zakupniezbędnegosprzętu. Jesteśmy znani z formalności oraztrudności w urzędach, jednakdzisiajzakładanie firmyzaczynamy od Internetu: wypełniamyelektroniczniewniosek.

Co to jest CEIDG?

Rejestracja firmy ma miejsce w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Tennowoczesnysystem dla wszystkich osób, które rozpoczynająwłasnefunkcjonowanie na rynku – ewidencjonujepolskieprzedsiębiorstwa, to baza danych o nich.

Jeżelimarzy nam siędziałalność gospodarcza, należyzłożyćwniosek do CEIDG, korzystającinteraktywnegoformularza. Jednak ci, którzy nie mają takiej możliwości, składająwniosek w swoim urzędzie gminy.

Nie ociągaj się – jeśli zainteresował Cię nasz tekst, to zachęcamy Cię do wejścia do wpisu autora (http://amilado.pl/plecaki-ratownicze/plecak-ratowniczy-psp-r1-rbp1/), by przyswoić następne niesamowite szczegóły.

Wniosek zgłasza firmę do właściwego urzędu skarbowego (nadaje NIP) i ZUS (zobacz wzór oferty handlowej)-u, wnioskuje także o REGON.

Najważniejsze, że ewidencja jest darmowa, a prowadzić firmęda sięrozpocząćtuż po zgłoszeniuspółki.

Składki ZUS

Zakładającyswój biznes jest dla ZUS-u ubezpieczonym i płatnikiem, jeśliposiadapodwładnych. Nie wystarczy jedynieprzekazaniewniosku do CEIDG, należyzgłosić się do ubezpieczeń społecznych. Służą do tego druki ZUS ZUA i ZUS ZZA. Jednakowożmożnazłożyć je internetowo, jeżeliposiadamypodpis elektroniczny. Poza tymmożna je złożyćsamodzielnielubdrogą pocztową.

Własna firma się opłaca?

Działalność gospodarcza ma wiele plusów i łączy się z pewnego rodzaju wolnością, a to dlatego, że nareszciekażdy możezabrać się dorealizacjiprywatnychplanów. Jednak jest też sporymobciążeniem i obowiązkiem. Dzięki temu, że pierwsze dwa lata działalności, wiążą się z niskimi składkami ZUS, odrobinę prościejzdecydować się na start własnego biznesu.