Co powinieneś wiedzieć o znakach towarowych

Tematyka ochrony znaków towarowych pełni w gospodarce rynkowej bardzo bardzo ważną misję . Wynalazki i wzory konsumpcyjne są przedmiotami ochrony, na które to Urząd Patentowy RP udziela praw na wyłączność .

Na wynalazki udzielane są patenty, a na wzory użytkowe – prawa ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem podmiotowym o wyłącznym charakterze oraz czasowej i terytorialnej efektywności.Z racji uzyskania prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo jedynego korzystania ze znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze całej Polski . Prawo ochronne na znak towarowy może być przeniesione na rzecz organizacji posiadającej osobowość prawną , jako odpowiednio połączony znak towarowy lub wspólny znak towarowy gwarancyjny lub na kilku przedsiębiorców , jako połączone prawo ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega sukcesji . Władny z prawa ochronnego na znak towarowy może przyznać innej osobie upoważnienia do używania znaku , zawierając z nią umowę licencyjną. Udzielone prawa ochronne podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych. Znak towarowy prawnie (zerknij na zakres usług dotyczącą: Waliduda Adwokat z Wrocławia) pod ochroną , niepowtarzalny element , efektywnie odróżniający go od produktów lub usług konkurencji.

papiery podatkowe

Autor: Julian Partridge
Źródło: http://www.flickr.com

Znakiem towarowym jest w szczególności wyraz, rysunek, motyw zdobniczy , gama kolorów , forma przestrzenna , w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy stworzony przez przedsiębiorcę w obrocie ekonomicznym w celu zdobycia jednoznacznej identyfikacji swoich towarów albo usług w gronie użytkowników . Nowe znaki towarowe na opakowaniach pojawiają się na rynku niemal każdego dnia , stając się cennym częścią bogactwa przedsiębiorstwa i zasadniczym częścią szerzenia wytwarzanych towarów lub (zobacz secretclient.com) świadczonych usług.

Dlatego tak ważne jest zapewnienie znak towarowy odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zabezpieczać plagiatom ze strony niezainteresowanych , ale też ułatwia czerpanie korzyści materialnych z podrabiania tych znaków. Żeby pomóc Państwu w tych wszystkich zawiłościach zapraszamy do Biura patentowego we Wrocławiu. Celem naszego biura jest przedstawienie Państwu sumiennej i całościowej pomocy w uzyskaniu wyłączności na będące efektem rezultatem Państwa wysiłku rozwiązania techniczne albo zapewnieniu monopolu na używanie znaku towarowego, nazwy firmy czy znaku firmowego.