Co oznacza fraza pomoc de mini minimis?

Fraza pomoc de minimis to rodzaj pomocy dla firm. Wspomaga rozwój przedsiębiorczości w Polsce i w innych krajach. Taka pomoc jest według prawa niewielka, o małych kwotach.

Finanse małych firm

Autor: peddhapati
Źródło: http://www.flickr.com

Najważniejszym jej warunkiem jest niewielkie wsparcie finansowe. Wsparcie przedsiębiorcy nie powinno być wsparciem konkurencji firm, nie powinno powiększać możliwości firmy na rynku. To główny wśród elementów pomocy publicznej. Firma może skorzystać na przykład z różnego rodzaju dotacji w ramach działalności. Przedsiębiorcy korzystając z wsparcia de minimis także mają możliwość być zwolnieni z wielu podatków.

Jak wysoka jest pomoc de minimis i jakich celów firma ma możliwość ją wykorzystać?

Pomoc finansowa tego rodzaju to kwota 200 000 euro na 3 lata – kwota taka odnosi się do wszystkich sektorów z wyjątkiem transportu drogowego, w którym kwota ta to wtedy 100 000 euro. Każdy przedsiębiorca ma możliwość wspomóc swą działalność w ramach tej pomocy w kwestiach takich jak na przykład: rozpoczęcie i uruchomienie swojej fmry, inwestycje w usługi doradcze, zakup usług szkoleniowych pracowników a także wdrożenie miejsc w których będą odbywać się owe szkolenia, jak również kupno albo leasing urządzeń i programów komputerowych ważnych podczas realizacji szkoleń.

Jakie firmy mają możliwość korzystać z pomocy de minimis?

Pomoc de minimis jest opcją wsparcia dla wszystkich rodzajów działalności, w jej skład wchodzą wszystkie sektory gospodarcze (pomoc finansowa). Forma daje do zrozumienia, iż każda firma może z niej skorzystać.

Istnieją jednak niektóre sytuacje w których taki rodzaj pomocy jest niedopuszczalny np. jeśli przedsiębiorstwo ma zamiar wykorzystać dotacje na rozwój produktów polskich, jeśli wsparcie to wpłynie w negatywny sposób na produkty sprowadzane z zagranicy. Wyłączone są z pomocy de minimis przedsiębiorstwa realizujące działalność związaną z węglem kamiennym jak również rybołówstwem. Dodatkowo przedsiębiorstwa będące w ciężkiej sytuacji finansowej nie mają sposobności wdrożenia (szczegółyna ten temat: strona internetowa Apogit ) takiej pomocy.

W tym tekście znajdziesz ciekawe informacje, ale odszukaj ponadto inne artykuły na ten temat. Na pewno będą fascynujące.