Kłopot z definicją słowa „własność”

„Własność” to pozornie skomplikowane pojęcie. Intuicyjnie nawet przedszkolaki wiedzą co to znaczy. Ta lalka jest moja, zaś tamta należy do Małgosi, i wszystko jasne. Pogwałcenie obcej własności miewa przykre następstwa w formie oberwania łopatką bądź wiaderkiem.

Spróbujmy jednakże sformułować „własność” w sposób precyzyjniejszy, . Prawa autorskie do zdjęć – krócej „własność”, można zdefiniować na 2 sposoby: w sposób negatywny, poprzez określenie granic własności, a więc posiadaczowi wolno z obiektem zrobić wszystko co nie jest zabronione prawem lub regułami współegzystowania społecznego.

naprawa laptopów drLaptop

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

A powiedziawszy językiem praktycznym – wolno mi z mym autem zrobić wszystko co chcę, pod warunkiem że nie będę rozjeżdżał starowinek na pasach oraz będę posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Wynika z tego taki, że swój samochód mogę sprzedać, wydzierżawić bądź też oddać nieodpłatnie. Z kolei na sposób pozytywny określamy „własność” wyliczając co wolno posiadaczowi. Odpowiednie ustępy kodeksu cywilnego normują kwestie nabycia, zbywania bądź darowizny w przypadku prawa własności. Celowo nie napisałem „przedmiot”, jako że prawa traktujące o własności obejmują również dobra nie namacalne, takie jak własność intelektualna, znaki (więcej na temat) towarowe, a nawet tzw. markę, zatem (zobacz znajdź więcej) grupę cech rozróżniających dany artykuł na rynku.

Wedle definicji własność intelektualna to grupa praw tyczących się dóbr niefizycznych, tj. prawa autorskie do utworów literackich, muzycznych, malarskich a również patentów jak też znaki towarowe czyli własność przemysłowa w jakiej skład zgodnie z przepisami międzynarodowymi wchodzą właśnie prawa do wzornictwa przemysłowego, znaków towarowych i patentów (w naszym prawie dodatkowo projekty układów scalonych). Są natomiast kontrowersje mające związek z własnością intelektualną. Niektórzy profesjonaliści podważają zasadność wyodrębnienia własności intelektualnej i własności przemysłowej. Wymagano, aby pojedyncze składniki obydwu tych praw traktować osobno. Nie dziwi zatem, że zwykły człek ma trudności ze pojęciem zawiłości własności intelektualnej. Stąd skłonność u nabywców do bagatelizowania praw własności intelektualnej , co może sprzyjać kradzieży intelektualnej i stratom gospodarczym.