Kłopot z definicją słowa „własność”

„Własność” to pozornie skomplikowane pojęcie. Intuicyjnie nawet przedszkolaki wiedzą co to znaczy. Ta lalka jest moja, zaś tamta należy do Małgosi, i wszystko jasne. Pogwałcenie obcej własności miewa przykre następstwa w formie oberwania łopatką bądź wiaderkiem.

Spróbujmy jednakże sformułować „własność” w sposób precyzyjniejszy, . Prawa autorskie do zdjęć – krócej „własność”, można zdefiniować na 2 sposoby: w sposób negatywny, poprzez określenie granic własności, a więc posiadaczowi wolno z obiektem zrobić wszystko co nie jest zabronione prawem lub regułami współegzystowania społecznego.

Interesują Cię opracowane przez nas artykuły? Bardzo nam miło. Prosimy zatem na następny ciekawy news (https://www.kancelariajtt.pl/), który ukryty jest pod poniższym linkiem.

naprawa laptopów drLaptop

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com

A powiedziawszy językiem praktycznym – wolno mi z mym autem zrobić wszystko co chcę, pod warunkiem że nie będę rozjeżdżał starowinek na pasach oraz będę posiadał uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Wynika z tego taki, że swój samochód mogę sprzedać, wydzierżawić bądź też oddać nieodpłatnie. Z kolei na sposób pozytywny określamy „własność” wyliczając co wolno posiadaczowi. Odpowiednie ustępy kodeksu cywilnego normują kwestie nabycia, zbywania bądź darowizny w przypadku prawa własności. Celowo nie napisałem „przedmiot”, jako że prawa traktujące o własności obejmują również dobra nie namacalne, takie jak własność intelektualna, znaki towarowe, a nawet tzw. markę, zatem grupę cech rozróżniających dany artykuł na rynku.

Wedle definicji własność intelektualna to grupa praw tyczących się dóbr niefizycznych, tj. prawa autorskie do utworów literackich, muzycznych, malarskich a również patentów jak też znaki towarowe czyli własność przemysłowa w jakiej skład zgodnie z przepisami międzynarodowymi wchodzą właśnie prawa do wzornictwa przemysłowego, znaków towarowych i patentów (w naszym prawie dodatkowo projekty układów scalonych). Są natomiast kontrowersje mające związek z własnością intelektualną. Niektórzy profesjonaliści podważają zasadność wyodrębnienia własności intelektualnej i własności przemysłowej. Wymagano, aby pojedyncze składniki obydwu tych praw traktować osobno. Nie dziwi zatem, że zwykły człek ma trudności ze pojęciem zawiłości własności intelektualnej. Stąd skłonność u nabywców do bagatelizowania praw własności intelektualnej , co może sprzyjać kradzieży intelektualnej i stratom gospodarczym.