Innowacyjne rozwiązania dla firm

Forfaiting i faktoring. Pokrewne operacje, inni odbiorcy. Co oznaczają te określenia?

Faktoring to pojęcie jeszcze nie tak dobrze znane w naszym kraju, jednak coraz śmielej respektowane przez właścicieli firm.To forma finansowania i zapewnienie płynności finansowej. Co najbardziej istotne, oferuje firmom środki niezbędne do ich funkcjonowania.

polskie pieniądze

Autor: Przemysław Szabłowski
Źródło: http://www.flickr.com
Trzeba przyznać, iż faktoring znakomicie się odnajduje i w czasach kiedy firmom wiedzie się jak należy, kiedy potrzeba szybkiego zastrzyku gotówki, który zapewnia szybkie wsparcie dynamicznego wzrostu firmy – jak i w sytuacjach gdy firmy mają problemy z utrzymaniem się na rynku. Warto zwrócić uwagę, iż faktoring to z założenia usługa adresowana do konkretnej sytuacji firmy, specyfiki jej działania, w związku z powyższym łatwiej można odpowiadać na problem, pozwalając sobie na większą elastyczność w działaniu.

Forfaiting z kolei polega na przeprowadzeniu operacji rozliczeniowej i realizowany jest przez zakup należności terminowych występujących jako weksle z jednoczesnym wyłączeniem prawa regresu w stosunku do odstępującego. Opiera się na umożliwieniu przedsiębiorcy uzyskania środków finansowych w drodze zobowiązania się jednej strony do dostarczenia wierzytelności, a drugiej do uiszczenia ustalonej ceny z góry.

Jeśli propozycja firmy jest dla Ciebie ważna, to przejrzyj asortyment (https://szukasz-pracy.pl/), który Ci sugeruje. Na pewno jest tym, czego już długi czas szukasz.

Jest formą operacji finansowania handlu zagranicznego, podczas gdy faktoring uwzględnia rynek krajowy, jak międzynarodowy.

W praktyce gospodarczej występuje parę rodzajów forfaitingu, jednak coraz częściej stosowany jest forfaiting leasingowy. To stosunkowo niedawno wykształcona forma, której zasady opierają się na wykupie rat leasingowych (leasing oferta). Przedmiotem transakcji mogą być wszystkie raty zsumowane lub pojedyncze. Na skutek podpisania zobowiązania strona finansująca otrzymuje raty (zobacz kliknij i sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy) leasingowe z wyprzedzeniem, niż wynika to z umowy podpisanej z leasingobiorcą. W zamian płaci firmie forfaitingowej prowizję – a raty, jakie od niej otrzymuje, są uboższe o dyskonto.

Do instrumentów, których wykorzystanie w handlu wzmacnia pozycję eksportera, można zaliczyć między innymi: weksel, inkaso dokumentowe, akredytywę dokumentową, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe a także opisany powyżej faktoring i forfaiting.