Jakie zmiany w przepisach odnoszących się do Kodeksu Pracy i ZUS czekają nas w 2015 roku?

W przyszłym roku, jak zwykle, czeka nas podwyższenie kwoty, którą osoby posiadające własny biznes będą wpłacać na składki ZUS 2015. Taka zmiana odbywa się cyklicznie – ze względu na sposób obliczania ich wysokości zależnej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Analizując aktualne informacje na temat przyszłorocznego budżetu, z całą śmiałością możemy założyć, iż w 2015 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do przekazania mniej więcej 1100 zł. To, jak łatwo obliczyć, stanowi prawie 700 zł więcej w ciągu roku. Jedynie składka zdrowotna nie ulegnie zmianom. Przełom roku podatkowego przynosi co roku zmiany ustaw. Podstawowe kwestie pozostaną często bez zmian. Zastanów się, czy nie dobrze będzie śledzić portale księgowe, aby mieć ciągły dostęp do informacji o nowościach.

pieniądze w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Jak donosi jedno z największych tego typu wydawnictw, sprawą, która najbardziej interesuje czytelników jest pytanie, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe. Sytuacja ta ma miejsce prawdopodobnie dlatego, iż pracownicy chcą w swoisty sposób sprawdzić obliczenia pracodawcy. Odpowiadając na to pytanie – wynagrodzenie chorobowe to zwyczajowo 80% podstawy wymiaru, a mówiąc prościej 80% wynagrodzenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy choroba powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy, a także w przypadku choroby w okresie ciąży.

Kolejnym wzbudzającym zainteresowanie pytaniem, jest pytanie o wymiar urlopu wypoczynkowego. I w tym przypadku przepisy nie ulegną zmianie. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo (adwokat częstochowa) do powtarzającego się co roku, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może się zrzec. Ile dokładnie dni mu przysługuje, zależy przede wszystkim od jego ogólnego stażu pracy oraz od tego, czy jest to pierwsza wykonywana przez niego na [TAG=umowa o pracę] czy kolejne zatrudnienie.

Długość urlopu wypoczynkowego, na podstawie ustawy wynosi odpowiednio:
– 20 dni – dla osób zatrudnionych krócej niż 10 lat,
– 26 dni – dla osób zatrudnionych ponad 10 lat. (Sprawdź składki ZUS 2015)
Do okresu zatrudnienia powinno się wliczyć również dodatki przysługujące za edukację. Ile lat za jaki rodzaj szkoły – określa także kodeks pracy.

Aby uwolnić się od konieczności indywidualnego szukania tych informacji, można podpisać umowę z biurem rachunkowym, albo samodzielną księgową.