Niezbędnik dla kadrowca

praca

Autor: KIANO
Źródło: KIANO

Prezentuję treściwy artykuł dla wszystkich, którzy planują kiedyś być kadrowcem. Dla was tłumaczę garść kluczowych terminów związanych z tym obszarem.

Wypowiedzenie umowy o pracę – to nie jest wcale takie łatwe. Musi być przesłane na piśmie zatrudnionemu i być schematycznie ułożone. Najbardziej kluczowe zagadnienie dotyczy okresu wypowiedzenia, który jest zmienny w zależności od typu kontraktu. Spory odsetek umów posiada pierwotnie zapisane terminy końca, w reszcie przypadków ma zastosowanie uniwersalne prawo. Jeżeli kontrakt zawarto na czas nieokreślony, oto zestawienie:

Staż poniżej 6 miesięcy – czas wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie
Od pół roku do trzydzieści sześciu miesięcy – okres ma trwać miesiąc
Powyżej 3 lat stażu – trzy miesiące

Wypowiedzenie umowy o pracę może mieć miejsce wielorako. Poprzednio omawiałem kwestię jednostronnego zakończenia umowy.

Jeżeli opisywany temat Cię zainteresował, to odsyłam do strony www (http://www.zelwak.pl/), gdyż znajdziesz w tamtym miejscu jeszcze więcej informacji, które na pewno Cię zaciekawią.

Czasem jest tak, że pracę kończy się poprzez konsensus stron. Najprościej dla kadrowego jest, kiedy ma do czynienia z umową na czas określony. W tej sytuacji ona zwyczajnie wygasa, bez okresu wypowiedzenia.
Prawo pracy w Polsce daje pewne ograniczenia. Nie można zerwać kontraktu pracownikowi, któremu do emerytury brakuje mniej niż cztery lata zatrudnienia. Nielegalne jest też wygasanie kontraktu w trakcie urlopu pracownika. Kobiety w ciąży i młode matki są w Polsce pod osobną ochroną – nie da się ich zwolnić w trakcie noszenia dziecka ani w dniach urlopu macierzyńskiego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – po angielsku Human Resources albo HR. Termin można rozumieć różnie. HR to dziedzina nauki, która bada sprawy funkcjonowania kadry pracowniczej. To też zbiór metod menedżerskich i potoczna nazwa na dział kadrowy w instytucji i biznesie.

Regulamin pracy laikom potrafi się mylić z pojęciem prawo pracy. Nic bardziePrawo pracy (ważny link)Prawo pracy to zespół przepisów, narzucanych odgórnie przez władzę państwową. Regulamin pracy jest budowany przez dyrekcję firmy lub instytucji. Dotyczy kwestii, które nie są opisywane w nadrzędnym prawie. Regulują najczęściej ubiór kadry, dopuszczalność spóźnień, zasady ustalania grafików i podobne elementy funkcjonowania. Zazwyczaj pisane przez sekcję HR