Własna działalność gospodarcza

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wybierając ścieżkę kariery zawodowej wielu z nas wychodzi z zamiarem otworzenia własnej działalności gospodarczej. Posiadanie własnej firmy ma wiele zalet: pracujemy sami na siebie, nie na osoby, którzy są nad nami, zyskujemy możliwość podejmowania własnych decyzji, kierowania rozwojem firmy, doboru pasujących nam współpracowników i podwładnych. Jak to się mówi: „sami sobie jesteśmy szefami”.

Lecz wiążą się z tym również liczne większe lub mniejsze trudności i ogólnie negatywne aspekty, przede wszystkim musimy osobiście ponosić wszelkie koszty, sami pokrywać ewentualne straty, do tego dochodzi również „papierkowa robota”, która dla wielu z nas jest czarną magią no i znienawidzone przez wszystkich podatki, w których też nie zawsze jesteśmy rozeznani. Celem tego tekstu jest właśnie przybliżenie chociaż części z formalności, które czekają osoby mające w planach zakładanie firmy.

Rejestracja firmy krok po kroku

Czynnością, którą musimy wykonać jako pierwszą, jest rejestracja firmy. Nie kojarzy się to zbyt dobrze, ale nie ma powodu do strachu – w roku 2012 Rząd wprowadził wiele udogodnień w tej kwestii. Wszystko, co musisz zrobić, to kolejno:

1. Mieć pomysł (Czym miała by się zajmować firma i jakie ma w tej branży szanse na sukces?)2. Wybrać formę działalności (Jaka będzie forma prawna działalności dla firmy?)3. Zgłosić ją do Ewidencji Działalności Gospodarczej (Rejestracji Urząd dokonuje na wniosek zainteresowanego w oparciu o formularz CEIDG-1.)4. Zarejestrować firmę w Urzędzie Statystycznym (Aby otrzymać numer REGON.)5. Przygotować pieczątkę firmową (Na pieczątce muszą znajdować się następujące informacje: pełna nazwa firmy, siedziba, oraz numer REGON.)6. Założyć firmowe konto (Wybierając bank dla swojej działalności, zwróć nadzwyczajną uwagę na wydatki stałe związane z prowadzeniem rachunku firmowego, wydatki na przelewy do US i ZUS, opcję obsługi konta przez Internet, oraz rozmieszczenie bankomatów.)7. Zarejestrować firmę w Urzędzie Skarbowym (W tej chwili zgłoszenie do Urzędu Skarbowego wraz z selekcją formy opodatkowania następuje w oparciu o zgłoszenie w ramach CEIDG-1 – i składane jest drogą internetową.)8. Zarejestrować firmę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (Zgłoszenie do ZUS następuje również w oparciu o wniosek CEIDG-1. Należy jednak zgłosić pracowników i osoby współpracujące do ubezpieczenia w terminie 7 dni od ich przyjęcia do pracy.)9. Zgłosić działalność w innych urzędach związanych z rejestracją firmy (Zatrudniając pracownika należy w ciągu 14 dni powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy. Kiedy planuje się otworzyć na przykład salon kosmesklep spożywczy leclerc Kielce – nasza strona spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać również Sanepid.)10. Zaprojektować firmowe logo oraz stronę internetową.

Składki ZUS

Następną niepokojącą kwestią są składki ZUS, które są znaczącym, comiesięcznym wydatkiem. Pozytywna wiadomość jest taka, iż osoby, które dopiero co założyły działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne.Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w tym wypadku stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1500 zł (w 2012 roku jest to kwota (zobacz smartvest.pl) 450 PLN). Znaczy to, że w 2012 roku każdego miesiąca do ZUS na ubezpieczenia społeczne przekazać będziemy musieli 142,38 PLN. Ponadto, oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, każdy przedsiębiorca  ma za obowiązek płacić składki na ubezpieczenie zdrowotne. Łączna kwota ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego przez pierwsze 24 miesiące to 396,93 PLN. Zatrudniając pracowników musimy też pamiętać o ZUS RMUA, czyli imiennym raporcie miesięcznym dla osoby ubezpieczonej (naszego pracownika, za którego odprowadzamy składki). Od 1 stycznia 2012 roku jesteśmy zobligowani przekazywać taki raport pracownikowi raz do roku.

Zawieszenie działalności

Chwilowy biznesowy impas – to sprawa, z którą nierzadko zmierzyć musi się polski przedsiębiorca. Co należy robić, jeśli nasza działalność nie przynosi pożądanych dochodów? Zawsze można zawiesić działalność na jakiś czas, zaczekać do czasu, aż sytuacja na rynku się poprawi. Firmę można zawiesić na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Gdzie załatwia się formalności? Firmy wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego składają wnioski o zawieszenie firmy w sądzie rejestrowym. Natomiast osoby fizyczne składają podobny wniosek do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Lecz, nie każda firma ma taką możliwość. Może tego dokonać jedynie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (jednoosobowa firma) i fundacje, spółka czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej, o ile nie zatrudniają żadnych pracowników.