Jeśli rozpoczynasz nową pracę, zobacz jak wyglądają obowiązkowe szkolenia BHP

Jeśli zaczynasz pracę w nowej firmie musisz zdawać sobie sprawę z tego, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obowiązkowe kursy BHP. W kursie BHP powinni wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych obowiązków. Zgodnie z prawem istnieją dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Uczestnictwo we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika.

Co to znaczy? Pracodawca powinien przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na pracę. Dlaczego? W świetle Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie stosownych kwalifikacji a także umiejętności. Ponadto pracownik musi także znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas szkolenia wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny a także stanowiskowy. Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik może zaznajomić się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy jak również w regulaminie pracy, jeżeli pracodawca posiada taki dokument. Dodatkowo podczas szkolenia każdy uczestnik uczy się, w jaki sposób należy udzielać pierwszej pomocy.Kurs nie może trwać krócej niż 90 minut.

Tymczasem instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio powiązany z właściwą pracą, którą pracownik będzie wykonywał. Szkolenie jest przeprowadzane na stanowisku pracy pracownika. W trakcie szkolenia pracownik dowiaduje się, jak powinien wykonywać powierzone mu zadania, tak by zachować zasady bezpieczeństwa. Odkrywa zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował oraz sposoby zapobiegania im. Od czego jest zależny czas kursu? Czas szkolenia powinien być ustalony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy oraz rodzaju pracy a także obecnych na stanowisku zagrożeń.Natomiast szkolenia okresowe są przeznaczone dla pracowników uprzednio zatrudnionych. Mają usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Inne dane na: .

W jaki sposób znaleźć odpowiednią firmę, która przeprowadzi szkolenie?

Sprawa jest łatwa. Jeżeli szukasz firmy szkoleniowej, możesz posłużyć się Internetem, wpisując przykładowo: szkolenia BHP Warszawa. W kilka sekund zobaczysz ile masz możliwości w tym obszarze.Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi także możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość.

Jeśli po przeczytaniu tego wpisu chcesz jeszcze bardziej szczegółowo zbadać ten temat, zalecamy tę ofertę (http://www.creoconcept.pl/), ponieważ ona jest równie emocjonująca.

Jednak niezależnie na to, czy chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie albo w innym mieście dokładnie sprawdź firmę szkoleniową.

Czy wszyscy muszą uczestniczyć w szkoleniu BHP?

Jest możliwość zwolnienia jedynie ze szkolenia okresowego, jeżeli dany pracownik poświadczy odbycie takiego kursu w czasie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Trzeba pamiętać, iżzakres tematyczny szkoleń musi być jednaka. Nie istnieje opcja zwolnienia ze szkolenia wstępnego.