Rozliczenie PIT-u w roku dwa tysiące czternaście- jak zrobić, aby nie stać w urzędowych kolejkach?

Obliczenie należnego urzędowi skarbowemu rocznego podatku to zadanie, które wielu ludziom sprawia bardzo dużo trudności. Posiadając to na względzie, zdecydowaliśmy się stworzyć komfortowy w zastosowaniu program do rozliczania PIT przez internet 2014.

Pitax.pl - rozliczenie PIT online

Dzięki nam należyte uzupełnienie oświadczenia podatkowego nie będzie już kłopotem, a konieczność składania korekt odejdzie na zawsze w niepamięć. Zachęcamy Państwa do poświęcenia kilku minut swego czasu na zapoznanie się z działaniem programu i wypełnienie deklaracji – tutaj.

Sposób działania programu jest bardzo banalny i pozwala na wielokrotne uzupełnienie oświadczenia oraz zmianę wypełnionych już konkretnych pól. Jeżeli w trakcie uzupełniania pojawiły się błędy, program programy lojalnosciowe powiadomi o tym Państwa momentalnie, uniemożliwiając tym samym stworzenie gotowego formularza.

Zasiadając do uzupełniania trzeba wybrać typ oświadczenia (PIT 36, PIT 37 bądź inny), następnie wprowadzić do niej swoje dane (zobacz budowa bazy danych) oraz informacje o wysokości dochodu i jego źródłach, oznaczyć należne zniżki z zaproponowanych oraz zdecydować o przeznaczeniu jednego procenta podatku na rzecz wybranej organizacji.

Zakończony formularz można wydrukować i wysłać pocztą lub złożyć w odpowiednim urzędzie w standardowy sposób, bądź skorzystać ze strony internetowej – Program do rozliczania PIT można znaleźć bez trudu. Co istotne, złożenie deklaracji w postaci elektronicznej nie wymaga od Państwa posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a wszystkie umieszczone w elektronicznej deklaracji podatkowej dane są totalnie bezpieczne.