Informator dla samorządów

Flaga Unii Europejskiej
Wspólnota europejska otrzymała w tym roku pokojową nagrodę Nobla. Były opinie, że prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane bezpodstawnie. Takie opinie są mocno nietrafione, bo o zasługach tej organizacji międzynarodowej świadczy fakt, że nasz kontynent generalnie jest wolny od starć (nie licząc niektórych państw półwyspu bałkańskiego, ale one do wspólnoty nie należą).

Nie wystarcza Ci ten zdawkowy artykuł zamieszczony w tym serwisie? Nie przejmuj się i sprawdź więcej współdzielony zespół sprzedaży tutaj, przeczytasz tam tego typu informacje.

Oto trzy państwa, które w czasie 2 minionych stuleci rozegrały między sobą dużo katastrofalnych wojen, zaczęły ze sobą intensywnie współdziałać. Jest tak z paru powodów.

Primo, administracja zniwelowała ideologiczne kierowanie. Teraz w przewadze są technokratyczne organy władzy. Secundo, zjednoczenie polityczne zostało wspierane przez zwiększanie współpracy ekonomicznej.

No i najistotniejsza rzecz, uboższe kraje członkowskie są finansowane przez zasobniejszych członków. To istotne zjawisko, gdyż gros konfliktów miało fundament w sprawach ekonomicznych właśnie. To jasne, że w biednym kraju łatwiej o wybuch postaw nacjonalistycznych i konfrontacyjnych. A zdemolowana po II Wojnie Światowej Europa była zagrożona wybuchem kolejnego starcia, bo finanse publiczne państw były wykończone latami wydatków na broń.

Fundusze Unijne posiadają fundamentalną funkcję w likwidowaniu nierówności pomiędzy państwami członkowskimi. Zostały uformowane z trzech wielkich funduszy: Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu spójności.

Europejski Fundusz Społeczny to generalnie jedna dziesiąta całości budżetu wspólnoty UE. Dorzuca finanse do mnóstwa projektów, które może wysunąć rząd centralny, |samorząd terytorialny albo inne instytucje władzy.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wspomaga wiele dziedzin rozwoju. Do zakresu jego działania należy między innymi: gospodarka (zobacz utylizacja odpadów niebezpiecznych cennik) przestrzenna, konkurencyjność i kultura.

FS to narzędzie, które wspiera państwa, które niedawno przyłączyły się do do UE, aby PKB zrównał się ze średnią unijną. Z naszego podwórka: Polska miała w trakcie trzech lat od chwili dołączenia ponad cztery miliardy euro.