Chciałbyś uzyskać ochronę na swój znak towarowy? Sprawdź, jak dokonać rejestracji

Nasze prawa autorskie w Internecie oraz nie tylko mogą chronić znaki towarowe. Nadawane są, jeżeli jedynie wystąpimy z prawidłowym podaniem o rejestrację. Jak należy ją przeprowadzić?
Najpierw musimy wybrać znak, którym chcemy określać nasze wyroby albo usługi. Znak może mieć zarówno formę symbolu graficznego, jak również piosenki czy określonego kształtu, jaki nie będzie mógł być użytkowany przez inne zakłady lub firmy.

Prawo patentowe

Autor: Archives New Zealand
Źródło: http://www.flickr.com
Znak zawsze przydzielony jest do rzeczy czy do wskazanego przez nas działania, zatem trzeba to ściśle określić w składanym przez nas podaniu, aby dostać adwokatem (zobacz więcej na stronie). Należy także gruntownie rozważyć hipotetyczne wykorzystanie znaku w dalszych latach, albowiem nie ma sposobności dopisania towarów do znaku, jaki już został zarejestrowany. Więcej na .

Podanie musimy złożyć w odpowiednim urzędzie. Robimy to osobiście bądź z pomocą pełnomocnika, którym jest tzw. rzecznik patentowy. Jeżeli wybierzemy jego usługi, będziemy mieć pewność fachowo sporządzonego wniosku, a przy tym zostanie on z miejsca oceniony profesjonalnym okiem, jakie ma szanse na rejestrację. Wraz ze składaniem podania należy uregulować należytą opłatę. Zadaniem Urzędu Patentowego jest skontrolowanie czy nasz znak może uzyskać patent oraz prowadzi w związku zprawo (polecamy dalsze informacje)ompleksowe badania. Dogłębnie sprawdza czy zostały dopełnione wszelkie formalności, a następnie przegląda wykaz towarów, które zostały zamieszczone na liście.

Czasem może się okazać, że konkretne pozycje trzeba będzie przenieść do innej klasy, ponieważ będą inaczej sklasyfikowane przez Urząd. Weryfikowana jest również tzw. zdolność rejestracyjna znaku, tzn. Urząd ocenia między innymi czy znak nadaje się do obrotu danymi towarami oraz czy nie narusza niczyich praw ani dobrych obyczajów.

Jeśli nie pojawią się żadne zastrzeżenia, Urząd wydaje pozwolenie na opatentowanie znaku, pod warunkiem, iż zostanie uiszczona opłata rejestracyjna oraz opłata za publikację. Czas czekania na decyzję urzędu to nawet 16 miesięcy. Teraz już dowiedziałeś się, jak zarejestrować znak towarowy. Możesz zrobić to jak najszybciej, by nie okazało się, iż ktoś już Cię ubiegł oraz będziesz zmuszony myśleć nad nowym oznakowaniem swoich produktów czy usług.