Jak wypełnić PIT za pomocą internetu?

Rozliczając się z urzędem skarbowym jeszcze parę lat temu podatnik zobowiązany był do przekazania formularza PIT w formie papierowej. Dzisiaj PIT może być składany tak w formie klasycznej, jak również przez sieć internetowa. Ten drugi sposób jest prostą i szybką formą rozliczenia skarbowego, ponieważ umożliwia rozliczenie się z urzędem skarbowym bez potrzeby wychodzenia z mieszkania.

rozliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
By złożyć roczny PIT – składki zdrowotne a pity – nie potrzeba już stać w długich ogonkach w urzędzie skarbowym, wystarczy wysłać PIT online wypełniony w programie komputerowym. Trzeba tylko uważać by rozliczenie było poprawne.

Jedną z częstych pomyłek jakich dopuszczają się osoby składające PIT online, bywa niewłaściwy dobór zeznania podatkowego.

Zaciekawił Cię nasz wpis? Zatem namawiamy Cię – przeglądnij następną witrynę i dokonaj oceny (https://procleaner.pl/sprzatanie-hoteli/) naszych prób. W przypadku jakichkolwiek niepewności – pisz!

Kłopotem bywa też aktualność formularzy , gdyż E-deklaracja – tak samo jak deklaracja w tradycyjnej wersji – winna być formularzem aktualnym dla konkretnego roku podatkowego. Warto zatem wcześniej upewnić się, czy program w którym wypełniamy nasz PIT online – więcej o pitach – korzysta z zaktualizowanych druków. Składając nieaktualny druk PIT w urzędzie skarbowym narażeni jesteśmy bowiem na wezwanie do korekty albo też do powtórnego złożenia formularza podatkowego.

Wypełniając PIT online bądź tradycyjnie trzeba skorzystać z właściwego identyfikatora podatkowego. Jeszcze do niedawna wszyscy podatnicy posługiwali się w kontaktach z administracją skarbową wyłącznie numerem identyfikacji podatkowej. Aktualnie NIP stosowany jest wyłącznie przy rozliczeniach przedsiębiorstw. Pozostali podatnicy przy wypełnianiu blankietów PIT powinni w polu „identyfikator podatkowy” wpisać własny PESEL.

rozliczanie przez internet

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Następnym często popełnianym błędem przy wypełnianiu e-deklaracji z pomocą internetu – Pitax – jest podanie błędnej wartości przychodu za miniony rok podatkowy. W takowej sytuacji podatnik nie będzie jednakże mógł posłać e-deklaracji drogą elektroniczną, więc będzie musiał ją złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wspomniana kontrola ma na celu zweryfikowanie tożsamości podatnika, ponieważ na blankiecie papierowym należy złożyć odręczny podpis, natomiast e-deklaracja takiego podpisu nie żąda.

Wypełniając PIT online możemy być pewni iż nasze dane nie będą przejęte przez osoby niepowołane pod warunkiem, że zadbamy o aktualizację programu antywirusowego.