Fuzja spółek a sprawozdanie finansowe

podatki

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
W dzisiejszej gospodarce rynkowej, odznaczającej się dużą liczbą rywalizujących ze sobą podmiotów gospodarczych ,a także licznymi zależnościami pomiędzy elementami mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na koniunkturę, coraz trudniej przychodzi pojedynczym firmom osiągnięcie udziału w rynku.

Skutecznym antidotum na taki stan rzeczy może być fuzja dwóch lub kilku spółek. Takie rozwiązanie daje sporo korzyści, m. in. zwiększa możliwości przedsiębiorstwa na rynku, pozwala uzyskać silniejszą pozycję wobec konkurentów oraz wpływa na większą stabilność finansową spółki w okresie wahań koniunktury. Większe firmy o wiele lepiej radzą sobie z efektywnym zarządzaniem zasobami jakimi dysponują oraz maja możliwość skuteczniej ograniczać koszty związane z własną działalnością, co ma zauważalne przełożenie na zyski osiągane przez przedsiębiorstwo. Mimo niewątpliwych korzyści, wynikających z połączenia spółek, fuzja przedsiębiorstw stwarza również określone problemy, zwłaszcza w istotnym obszarze sprawozdawczości finansowej firmy. Uwidacznia się bowiem problem, z jednej strony obowiązku rozliczenia samych połączeń lub podjętych inwestycji, z drugiej strony sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego będącego sumą jednostkowych sprawozdań finansowych dwóch lub więcej podmiotów gospodarczych, funkcjonujących oddzielnie na rynku ale powiązanych kapitałowo.

Kliknij ten link i zobacz tam uwagi o nas (https://www.arapneumatik.pl/k-259-wylaczniki-cisnieniowe-przygotowania-powietrza-parker). Jeżeli powstaną jakieś niejasności, to chętnie Ci na wszystkie odpiszemy.

Przepisy określające formę i zawartość wspomnianego sprawozdania stanowią spory zakres regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.Ponieważ prawidłowa konsolidacja sprawozdań finansowych jest procedurą żmudną, wymagającą specjalistycznej wiedzy i wyjątkowej drobiazgowości, wiele firm podejmuje decyzję o skorzystaniu z usług proponowanych przez profesjonalne biuro rachunkowe Bielsko lub nabycie specjalistycznego oprogramowania służącego do konsolidacji sprawozdań finansowych.


Wyświetl większą mapę