Składamy deklarację PIT – co dobrze by było dowiedzieć

Dla kogo druk PIT 36? Formularz PIT 36 skierowany jest do owych podatników, którzy w roku podatkowym 2014 prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Obejmuje ona też działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Uzyskiwane profity pochodzić mogą również z dzierżawy.

Dla kogo formularz PIT 37? Najpopularniejszym drukiem jest PIT 37, formularz wypełniany przez ogromne rzesze pracowników polskich firm jak też emerytów oraz rencistów. Udokumentowane przychody pochodzić mogą tylko ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy brali zaliczki na podatek dochodowy. Chodzi zatem o: uposażenia ze stosunku pracy, renty czy emerytury krajowe, stypendia, umowy o dzieło. W zeznaniu podatnik wykazuje dochody z wybranych źródeł, wybierając opcję sposobu rozliczenia: indywidualnie, wespół z małżonkiem, czy też w sposób założony dla osób w pojedynkę wychowujących pociechy. Deklaracja ta nie jest dla Ciebie, jeśli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą względnie działy specjalne wytwórczości agrarnej. W nich sam jesteś odpowiedzialny za obliczenie i zapłatę należnego podatku dochodowego.

Jeżeli uzyskujesz dochody opodatkowane według skali tak z pośrednictwem płatnika (przykładowo umowa o pracę), jak także bez pośrednictwa płatnika (pit 28). Doliczenie dochodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do osobistych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Doliczenie może następować zarówno przy opodatkowaniu indywidualnym, przy łącznym rozliczeniu, jak i rozliczeniu jako osoba w pojedynkę wychowująca pociechy. Doliczać nie możemy jednakże przychodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów a także dochodów z obiektów oddanych im do swobodnego użytku. Wówczas w dalszym ciągu możesz się opodatkować w PIT 37, zaś małoletni dostarczy osobistą deklarację, którą sygnować powinien jego rodziciel ewentualnie opiekun.

Dla kogo druk PIT 38? PIT 38 określony jest dla osób, jakie w 2014 roku pozyskały przychody z kapitałów finansowych lub z udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Po przeanalizowaniu przedstawianego tekstu sprawdź, co zawiera porządna treść (http://www.cukier-krolewski.pl/przepisy/sernik-na-kruchym-ciescie-z-porzeczkami-i-malinami/), która również Cię zapewne zafascynuje, gdyż komunikaty na niej są równie atrakcyjne.

Rozliczają się z pomocą tego druku także ci, którzy wznieśli udziały w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.