Jeśli uruchamiasz swoją działalność, musisz wiedzieć, jak dobrze opłacać podatki oraz rozliczać ludzi z czasu pracy

Prowadzenie swojej działalności to ogromna odpowiedzialność związana z potrzebą poznania wszelkich przepisów regulujących obowiązki prezesów przedsiębiorstw jako pracodawców i podatników. Jest to szczególnie ciężkie, kiedy takie kwestie zmieniają się wyjątkowo często i w rzeczywistości w każdym roku ukazuje się coś nowego, czego trzeba się nauczyć.

Liczenie podatkowe

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com
podatek (czytaj też umowa kupna sprzedaży pojazdu) każdy powinien płacić

Wymogiem wobec każdego właściciela firmy okazuje się odprowadzanie do Skarbówki podatku. Najczęściej rozliczanie podatku dochodowego ma miejsce w okresach miesięcznych, jednak właściciele przedsiębiorstw, które uzyskały status małego podatnika mają szansę rozliczać podatek (czytaj też krajowa informacja podatkowa) dochodowy kwartalnie. Bazuje to na tym, że w określonych kwartalnych terminach uiszczają wpłaty na rzecz skarbówki. Na kwartalne rozliczenie podatku dochodowego można decydować się jedynie raz do roku, przed 20 lutego.

W umowie o pracę musi znaleźć się wymiar godzin

Pracodawca podpisujący z nowo przyjętym pracownikiem umowę o pracę musi pamiętać, żeby w akcie zawrzeć wymiar czasu pracy . Dany wymiar czasu wiąże się z wymiarem godzin, które pracownik powinien przepracować w czasie wyznaczanego okresu rozliczeniowego. Osoby zatrudniane w pełnym wymiarze godzin zazwyczaj pracują osiem godzin na dobę czyli około czterdzieści godzin w skali tygodnia. Wedle zapisu poczynionego w umowie o pracę pracujące osoby wypełniają swoje obowiązki w określonym czasie.

Jako przedsiębiorca budujesz polską gospodarkę, czy poznałeś funkcje pieniądza?

Każdy człowiek wykonuje pracę, żeby zdobywać gotówkę, dotyczy to zarówno właścicieli firm, jak i podległych im pracowników. Jednak powinno się zdawać sobie sprawę, jak ważną funkcję pieniądz wypełnia w gospodarce. Staje się środkiem płatniczym, jaki umożliwia przeprowadzanie wypłat emerytur czy pozostałych świadczeń, jak też jest środkiem wymiennym, który pomaga dokonywać transakcji sprzedażowych. Jednocześnie pieniądz staje się optymalnym miernikiem wartości towarów oraz służy jako środek gromadzenia oszczędności. Trzeba być świadomym, jak poważną rolę pełnią środki pieniężne. Bez ich udziału nie byłyby możliwe najmniejsze inwestycje, wymiany handlowe i innowacje, cały współczesny świat wspiera się na pieniądzach.