Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, które winni zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Sporządzany jest przez tych płatników składek, którzy nie są upoważnieni do zapłaty zasiłku, oraz przez płatników, którzy za okres po wygaśnięciu zatrudnienia przekazują należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa poprawne wypełnienie druku, w przeciwnym wypadku pozostanie on skorygowany przez ZUS, w konsekwencji podwyższają podstawę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.

Ubezpieczenie
Zaświadczenie ZUS Z-3 służy wyznaczeniu prawa do zasiłku (zobacz niezdolność do pracy) chorobowego i obliczeniu jego wysokości. Zawiera informacje zarówno o płatniku składek, jak i o pracowniku, również rejestr pozyskiwanych przez ubezpieczonego zarobków. W poprawnie zapełnionym ZUS Z 3 winny znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, okres ubezpieczenia, czasy niezdatności do pracy, jakie mają wpływ na prawo do zapłaty zasiłku (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-darowizny-samochodu-wzor-z-omowieniem) chorobowego, w tym również wiadomości na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku przy pracy, bądź miały one miejsce w drodze do pracy, bądź z pracy.

Na prośbę pracownika, chlebodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu. W tym zaświadczeniu wpisuje się, czy przytoczony pracownik nie znajduje się w czasie wypowiedzenia umowy o pracę, ani w okresie tymczasowym, a zakład pracy nie znajduje się w stanie bankructwa, bądź likwidacji. Wystawca zaświadczenia ponosi odpowiedzialność prawną w wypadku podania danych niewłaściwych z prawdą. Zaświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Umowa cywilno prawna zazwyczaj wykorzystywana jest w chwili w jakiej chlebodawca nie planuje przyjmować do pracy pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na wykonaniu wyznaczonych działań, lub realizacji jasno określonych funkcji.W wypadku umów cywilno prawnych można określić

miejsce i okres wykonywania pracy, ale nie jest to nieodzowne, w wyższym stopniu liczy się samo przeprowadzenie pracy, a nie jej czas i lokalizacja. Najpopularniejszymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia a także umowy o dzieło. Powinno się pamiętać, że ani umowa zlecenie, ani też umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczą ich przepisy Kodeksu Pracy.