Egzekucja z długów na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika uskutecznione jest z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązanym będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Wystarczy zatem wiedza wierzyciela, że trasat może w danym banku mieć rachunek bankowy.

Dobrze jest zatem wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę najbardziej popularnych banków. Duplikat zajęć egzekutor wręcza także wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić komornikowi zajętą wierzytelność, oraz określić potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty środków pieniężnych.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajętą będzie do wielkości żądania głównego razem z odsetkami i wszelkimi wydatkami powstałymi w biegu postępowania a także egzekucji. O ile na rachunku bankowym mieści się suma przewyższająca kwotę zajęcia, firm (polecamy https://www.forsel.pl/kredyty-dla-firm/kredyt-hipoteczny) wypłaci dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty określone na pokrycie kredytu bankowego, potencjalnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Mało tego nie podlegają zajęciu sumy wypłacone trasatowi za wynagrodzenie za pracę, taksy a także dalsze podatki publiczne.

W praktyce zdarza się, że kwota wynagrodzenia za pracę dłużnika już po odliczeniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym.

Czy spodobała Ci się najnowsza treść (https://www.traple.pl/team/xawery-konarski/) w tym tekście? Czujesz ochotę na kolejne? W takim razie zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej nowej witryny.

Bywają więc sytuacje, iż 100 procent wynagrodzenia dłużnika podlega egzekucji. W podobnym przypadku u chlebodawcy trasat może złożyć oświadczenie z prośbą o wypłatę potrąconego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować prośbę do komornika o umorzenie egzekucji w zakresie uposażenia za pracę na rachunku .

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela ponieważ w praktyce komornik zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, tylko na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy dłużnikowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym przypadku korzystna być może ugoda z dłużnikiem. W wypadku kiedy z trasatem nie można się dogadać, pozostaje giełda długów na jakiej możemy naszą wierzytelność scedować.