Czy znikną dawne metody reklamy

Bez wątpienia najistotniejszą dziedziną współczesnego handlu jest marketing. Wcale nie księgowość bądź logistyka – acz ważne. W dzisiejszej sytuacji globalnej gospodarki oraz znacznej konkurencji nie mamy innego wyjścia – należy zwrócić uwagę na sposób promowania swych wyrobów.

Pan czytający gazetę vektor

Źródło: freepik.com

Problem polega na tym iż handlowcy sprzedający analogiczne artykuły, a nawet identyczne, konkurować mogą praktycznie jedynie ceną. Ponieważ gros artykułów jest do siebie podobnych, tak znaczący może być marketing – czyli przekonanie prawdopodobnych klientów o tym że nasza propozycja będzie najlepsza. Nawet gdy cena nie odbiega od średniej za dany towar zazwyczaj można wabić ponadplanowymi atrakcjami. Zależnie od typu artykułu może to być przedłużona gwarancja czy poszerzona o elementy na ogół nie naprawiane gratisowo, jak np. zarysowanie przedmiotu itd.. Możemy też zastosować zabieg polegający na przekonaniu klienta iż kupując u nas stanie się on członkiem elitarnej grupy. Sposobem na to jest zazwyczaj pokazanie w reklamie jakiejkolwiek modnej osoby. Jednak wszelkie te działania muszą w jakiś sposób trafić do prawdopodobnej klienteli. We współczesnym cyfrowym świecie najważniejszym chyba kanałem komunikacji jest internet co widać na przykładzie strony

gazetki reklamowe

Źródło: freepik.com

Dzisiejszy klient pragnie mieć łatwy i realny kontakt ze sprzedawcą, a sieć internetowa do tego celu nada się idealnie. Nie znaczy to, że klasyczne kanały informacji bądź kontaktu z konsumentem tj. gazetki promocyjne zanikają, zostały one jedynie wzmocnione poprzez odmienny kanał informacyjny. Moim sądem gazetki promocyjne rozdawane np. w hipermarketach będą jeszcze długi czas podstawowym sposobem na przekazanie informacji o ofercie.

Rzecz jasna pogłębiona wiedza na temat konkretnych produktów będzie osiągalna w serwisie sprzedawcy bądź producenta.

Absorbujący wpis? Jeżeli tak myślisz, to bez wahania kliknij tu, gdyż niewątpliwie warto zobaczyć ponadto (https://extended.tools/akademia-wiedzy/) inne podobne materiały!

Powód jest prosty – chociaż jesteśmy populacją otwartą na ciekawostki techniczne, spora jest jeszcze liczba osób nie umiejących sprawnie poruszać się w internetowym świecie. Trzeba powiedzieć że grupa owa systematycznie maleje dzięki instruktażom z obsługi komputera dla seniorów, na których oswajają się oni z nowoczesną techniką, bez znajomości której tak trudno żyć w dzisiejszej rzeczywistości.