Prowadzenie własnej firmy to nie tylko nakłady, z czasem przyjdzie czas na wypracowanie profitów

Pomysł na własny biznes to nie tylko odnalezienie tzw. niszy, to także zbudowanie strategii wejścia na rynek i przygotowanie do utrzymania się na nim. Przed podjęciem decyzji, trzeba sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je trzeba rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają własną działalność gospodarczą mogą oddawać na zasadach ulgowych.

Właściciele firmy posiadają to uprzywilejowanie przez 24 miesiące, opłacając w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych niższe niż przedsiębiorca, który działa na rynku dłużej. W czasie tych pierwszych ulgowych 24 miesięcy, właściciele firm nie opłacają również składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla każdego jednakowa – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj .

Pieniądze

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Z reguły, nie od razu przedsiębiorcy nowo utworzonych firm, chcą zatrudniać pracowników. Na ogół, z początkiem działalności starczają własne ręce do pracy. Ale w miarę upływu czasu okazuje się, że to nie wystarcza. Im szybciej firma zwiększa rozmiary działalności, lokuje kapitał w inwestycje i gromadzi się coraz więcej spraw do załatwienia, tym szybciej kiełkuje inwencja przyjęcia pracownika a nawet kilku pracowników.

Pracownik do pracy to pewne wydatki.

Zaglądnij na stronę twórcy (http://magross.pl/kluber/kluberpharma-uh1-4-220-uh1-4-460/). Nakłaniamy Cię z radością! A to z tego powodu, że czeka tam na Ciebie masa szczegółowych i interesujących szczegółów.

Do podstawowych wydatków związanych z przyjęciem do pracy dodatkowych osób, z którymi muszą liczyć się właściciele firm, zaliczyć trzeba głównie wypłaty pensji dla zatrudnionych. Reguła jest taka, że składki ZUS pracodawcy pobierają z wypłaty, mniej więcej po połowie.

Przejdź do wpisu autora (http://banery-druk.net/banery-wyborcze-super-cena), jeśli zainteresowały Cię treści zawarte w tym tekście. Tam wyszukasz znacznie więcej szczegółów.

Jedną część należnych ZUS-owi składek – w tym na przyszłe świadczenie emerytalne, opłaca pracownik ze swojej pensji a drugą połowę opłaca pracodawca .

Pracodawca, jako płatnik składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Generalnie obowiązuje jedna podstawowa norma – że koszty działalności gospodarczej, są to każde wydatki, które wydawane są w związku z jej prowadzeniem. Koszty mają służyć uzyskaniu przychodów. Nie znaczy to wcale, że gdy przedsiębiorca nie wypracuje zysku, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zarobku, nie będzie mógł potraktować jako koszt firmy.

Bardzo często jest właśnie tak, że na efekty określonych działań należy poczekać, najpierw ponosząc koszty, które przyniosą plony w przyszłości. Na nakłady w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, składają się zakupy surowców, sprzętu, usług koniecznych do wykonywania działalności gospodarczej, wypłaty dla pracowników, opłaty za energię elektryczną i wiele innych kosztów niezbędnych do osiągnięcia zarobków.