Swoboda prowadzenia działalności to jedna z podstawowych reguł funkcjonowania państwa polskiego

Bez wątpienia możemy powiedzieć, że Polska jest krajem kapitalistycznym. W kwestii działalności gospodarczej państwo nie narzuca zatem podmiotom obrotu gospodarczego dla przykładu tego, z kim powinni rozpoczynać transakcje handlowe. Poza tym istnieje możliwość dowolnego wybrania rodzaju prowadzonej działalności, ograniczona tylko w nielicznych sytuacjach, jak dla przykładu przewozy lotnicze czy tak zwane zezwolenia, jakie wydaje się chociażby na sprzedaż alkoholu.

firma

Autor: Gobierno Aguascalientes
Źródło: http://www.flickr.com

W niektórych przypadkach jednakże państwo reguluje pewne zachowania, co ma na celu chronienie uprawnień uczestników obrotu. Wymienionemu celowi służą przykładowo patenty. sąd (zobacz prawa autorskie do zdjęć) polega na przyznaniu za opłatą wyłączności do korzystania z konkretnego rozwiązania technicznego, ma więc na celu zabezpieczenie interesów jego wynalazcy. Państwo polskie chroni również interesy przedsiębiorców na inne sposoby. Niektóre zachowania niezgodne z aktualnym prawem, tak zwane nieuczciwe praktyki rynkowe są zabronione. Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych w tym temacie ma na celu ochronę praw zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Można się zastanowić, co cechuje opisane praktyki.

Generalizując należy stwierdzić, iż są to takie działania, jakie wprowadzają w błąd lub prowadzą do wytworzenia monopoli. Dla przykładu istnieją limity odnośnie cen, w jakich można sprzedawać towary w sklepach wielkopowierzchniowych, czyli wyrażając się inaczej – supermarketach. Jeśli przyjrzymy się dokładniej regulacjom dotyczącym reklam, możemy zacząć zastanawiać się, czy każda reklama, jaką zobaczymy w telewizji jest całkowicie legalna. W reklamach na przykład nie można odwoływać się do uczuć odbiorcy czy powoływać na nieprawdziwe autorytety. Możemy zatem zadać sobie pytanie, jak więc dopuszczalnymi mogą być chociażby rozmaite reklamy past do zębów, rekomendowane przez stomatologów.

firma

Autor: Junta Informa
Źródło: http://www.flickr.com

Rzeczywistość wygląda tak, iż rozwiązania prawne są w różnoraki sposób omijane, a pomysłowość twórców reklam wyprzedza obowiązujące prawo. Oprócz wymienionych wcześniej patentów, innym rozwiązaniem, które ma na celu zabezpieczenie praw uczestników obrotu gospodarczego są znaki towarowe. Dla przykładu wycena znaku towarowego ułatwia ocenę korzyści, które wynikają z posiadania aktywów konkretnego przedsiębiorstwa, co działa pozytywnie na potencjalnych inwestorów.