Prowadzenie firmy, a kontrakt menadżerski

Umowy cywilnoprawne kojarzą się współcześnie raczej niezbyt dobrze i łączone bywają przede wszystkim z umowami zlecenie i o dzieło. Kontrakt menadżerski też jest podobnym typem umowy, ale dużo bardziej prestiżowym. Dodatkowo, dotyczy przede wszystkim kierowników wyższego szczebla. Bywa, że niesłusznie utożsamiany jest z umową o pracę, chociaż w rzeczywistości dużo się od niej różni.

KontraktKontrakt (zobacz pół etatu) menedżerski niekiedy jest nazywany umową nienazwaną. Właściciel firmy podpisuje ją z menadżerem, który w zamian za przychody z działalności wykonywanej osobiście zobowiązuje się do podejmowania ważnych decyzji w firmie. Należy zauważyć, kontraktu menedżerskiego nie regulują w zasadzie żadne przepisy. Znakiem tego strony mogą w nim zaznaczyć cokolwiek, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów zapisaną w kodeksie cywilnym.

prawo

Ważne tylko, aby zapisy nie łamały prawa, ani zasad współżycia społecznego. Z powyższego można słusznie zauważyć, iż zawarcie kontraktu menadżerskiego zapewnia wyraźnie większą swobodę decyzyjną w wykonywaniu zawodu niż miałoby to miejsce przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Sprawę kontraktu warto zawsze rozważać pod kątem indywidualnego przypadku: charakteru jednostki powierzającej wykonanie obowiązków oraz predyspozycji osoby przyjmującej te obowiązki do wykonania. Pomocy przy zawarciu menadżerskiego kontraktu pracowniczego umowy udzieli nam kancelaria kancelarie prawnicze Wrocław zajmująca się prawem pracy .

Jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to kontrakt obowiązują dokładnie takie same zasady jak umowę zlecenie. A zatem z pensji pobierane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Problem ma miejsce, W sytuacji gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą i posiada kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej.

kontrakt menedżerski

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

W takim przypadku odprowadza więc już ZUS od działalności i teoretycznie nie musi odprowadzać ich drugi raz od wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia).

Kontrakt menedżerski jest interesującym rozwiązaniem dla firmy. A jeżeli wyniki pracy menedżera nie będą obiecujące, kontrakt menadżerski można po prostu rozwiązać bez niepokoju o zaangażowanie sądu pracy – nasze źródło.