Znaki towarowe – rewelacyjny znak w dziedzinie przedsiębiorczości.

W zasadzie, znaki towarowe pojawiają się na rynku codziennie, a wnikliwiej, wtedy kiedy tworzy się nowe przedsiębiorstwo. Stają się jego wartościowym elementem majątkowym, a także kluczowym elementem do reklamy wytworzonych produktów lub świadczonych usług. Rejestrując znaki towarowe mamy bezpieczeństwo, że nikt inny nie będzie czerpał z nich korzyści majątkowych, jak również naruszał tego typu znaków.

Microsoft store

Autor: Wagner Tamanaha
Źródło: http://www.flickr.com
Za rejestrację danego znaku odpowiadają np. rzecznicy patentowi Kraków. Biorąc pod uwagę, iż jest to wielkie miasto, a spółki powstają jedna za drugą, zgłoszeń jest sporo. Zgłoszenie można przesłać elektronicznie czy też złożyć osobiście. Wpisując w wyszukiwarkę Internetową frazes konkurencją (polecamy jwp.pl/uslugi/monitorowanie-znakow-towarowych/) towarowy rejestracja, z łatwością znajdziemy stronę Urzędu Patentowego RP, gdzie dokonuje się zgłoszeń. Rzecznicy patentowi Kraków uznają zgłoszenie za dokonane, jeśli zawiera co najmniej: dane zgłaszającego, zdefiniowanie znaku towarowego, wykaz towarów, dla których towar (polecamy serwis internetowy) będzie przeznaczony. Kiedy po odnalezieniu hasła znak towarowy rejestracja, wejdziemy na daną stronę, przewodnik krok po kroku doprowadzi nas do celu. Symbolem towarowym może być: rysunek, słowo, kompozycja kolorystyczna, melodia, sygnał dźwiękowy, forma przestrzenna, ale tylko w przypadku, gdy w swej zawartości nie mieszczą symboli Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw, a także ich nazwy jak również skrótów. Symboli będące traktowane jako religijne, patriotyczne, kulturowe, również imion i nazwisk. Podstawowym celem prawa własności przemysłowej w sprawie symboli towarowych jest ochrona przed nieporozumieniami i oszustwami w kwestii pochodzenia i jakości artykułów. Znaki towarowe są chronione, kiedy prawo zezwala właścicielowi zablokować konkurencję przed popełnianiem nieautoryzowanego użycia znaku handlowego, przez używanie zwodniczo podobnych znaków i etykiet.

odnośnik

Autor: Andrew Feinberg
Źródło: http://www.flickr.com
Okres utrzymywania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od czasu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo może zostać na wniosek przedłużone dla wszystkich bądź części towarów, na najbliższe okresy dziesięcioletnie. Jest to niesłychanie ważny element promocyjny każdej marki czy przedsiębiorstwa. Ważne jest wobec tego, aby zabezpieczyć go przed niepożądanym działaniem osób trzecich. Polecamy artykuł: .