Jeśli jesteś właścicielem firmy, musisz być świadomy swoich zobowiązań oraz ulg, z których możesz skorzystać. To bardzo ważne!

Działalność gospodarcza w Polsce regulowana jest mnogimi przepisami prawnymi oraz podatkowymi, a obowiązkiem właściciela firmy okazuje się poznać je oraz postępować wedle ich wytycznych. Odpowiednie przepisy normują tak i sprawę płacenia podatków i dokonywania przeróżnych odliczeń, jak także dokumentowania przeprowadzanych transakcji czy wykonywania obowiązków odnośnie zatrudnionych pracowników. Trzeba poznać te przepisy, aby okazać się pewnym, że postępuje się odpowiednio.

faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Czy wiesz jak wypisać fakturę vat prawidłowo?

Faktura vat okazuje się rachunkiem wystawianym przez podatnika vat dla klienta kupującego towar albo korzystającego z usługi. (post daniela przepisy) wyraźnie regulują, co powinien zawrzeć taki dokument. Faktura vFaktura (warto zobaczyć ofertę na programy do fakturowania) wystawiana w co najmniej dwóch sztukach, przy czym oryginał jest przeznaczany dla kontrahenta, a sporządzona kopia dla sprzedającego. Poza tym na fakturze powinna znaleźć się adnotacja stwierdzająca dokonanie transakcji lub wypełnienia usługi, datę zawarcia, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę oraz sumę podatku, sumę należności, jak też dane dotyczące przedsiębiorcy oraz nabywcy. W wielu przypadkach sporządza się faktury papierowe, niemniej coraz częściej spotyka się faktury elektroniczne.

Można odliczyć składki zus, sprawdź, jak to uczynić

Dobrze jest mieć świadomość, że istnieje możliwość dokonania odliczeń składek zusowskich płaconych bezpośrednio na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Przepis ten dotyczy w równym stopniu pracowników, jak także przedsiębiorcy. Ze szczegółami tyczącymi wysokości składek można zapoznać się w witrynie internetowej zus odliczenia można przeprowadzić tylko w wypadku składek opłaconych. Trzeba także mieć na uwadze, że składki można odliczać tylko w roku ich opłacania, nawet jeśli dotyczą składek zaległych. Szansa przeprowadzenia odliczenia nie przechodzi na następny rok.

szefowa

Autor: i Hub
Źródło: http://www.flickr.com
Jesteś szefem? Poznaj obowiązki pracodawcy

Właściciel firmy zatrudniający pracowników posiada wobec nich określone obowiązki, które reguluje kodeks pracy. Do najistotniejszych obowiązków pracodawcy zalicza się obowiązek zatrudniania oraz obowiązek uiszczania w terminie wynagrodzenia za pracę. Pracownicy mogą liczyć ze strony pracodawcy również na darmową profilaktykę zdrowotną, szacunek i zachowanie godności w miejscu pracy. Obowiązkiem pracodawcy bywa zagwarantować zatrudnionym osobom optymalne warunki do wykonywania zadań, jak także możliwość zwiększania kwalifikacji.