Z czego następuje konieczność utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze?

Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wdraża na firmy przymus tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz zatrudnionych, również na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze pokazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.

obliczenia

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com
Pomimo, że powyższa ustawa nie precyzuje dokładnie sposoby wyceny rezerwy na świadczenia pracownicze, art.10 ukazuje, by w zagadnieniach nieuregulowanych przepisami ustawy, wykorzystywać ogólnopaństwowe standardy rachunkowości.

Ciekawią Cię zamieszczone tu informacje? To świetnie – sprawia nam to radość! Przejdź zatem do następnej witryny i doczytaj również (https://www.programylojalnosciowe.pl/) świeże treści.

Zalecaną metodą szacowania rezerw jest wycena aktuarialna czyniona przez biuro aktuarialne. Standard zaleca korzystanie z usługi aktuariusza przy wycenie rezerw.

Jednostka ma zalecenie ukazać, że oprócz aktualnych wydatków wynagrodzeń, zobowiązana jest do wypłacenia w przyszłości dodatkowych należności. Niewypełnienie tego wymagania powoduje, iż przedstawiane sprawozdanie finansowe wolno uznać za niesolidne i niedopełniające wymagań zasad rachunkowości. Pojedynczym powodem usprawiedliwiającym brak rezerwy z owego tytułu jest jej nieistotna wartość. Ale, aby oświadczyć jej nieistotność, konieczne jest na początek ją obliczyć.

Jeżeli masz zamiar wyciągnąć więcej na ten dział, na pewno przyda Ci się bieżąca wiadomość (http://inito.pl/rejestracja-do-vat-w-ue/). Zapraszamy na naszą stronę, tam zgłębisz swoje kwalifikacje.

Dlatego nawet niewielkie firmy, zatrudniające do kilkudziesięciu pracowników, młodych stażem powinny ilustracyjnie raz na parę lat zbadać poziom owej rezerwy.

więcej info na stronie www

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Wyceny aktuarialne rezerw pracowniczych które wynikają z tytułu dodatkowych, pozapłacowych świadczeń należących się zatrudnionym takich, jak:
– zasoby celem wypłacenia nagród jubileuszowych,
– zapasy na odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę,
– zapasy rentowe,
– zapasy pośmiertne,
– zasoby na niewybrane urlopy,
– firmowy fundusz świadczeń socjalnych,
– ekwiwalent za energię,
– deputaty na węgiel,
– pozostałe dodatkowe świadczenia pracownicze,

Aktuariusz jest specjalistą z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej, finansowej a także rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Ludzie z owym wykształceniem zatrudniają się głównie dla firm ubezpieczeniowych, ale też dla firm konsultingowych oraz audytorskich. Aktuariusz zajęty jest sprawami powiązanymi z ocenianiem ryzyka, wyceną zobowiązań z racji zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką programów i funduszy emerytalnych i też polityką inwestycyjną.