Współpraca z producentem kontraktowym to ogromne zalety: brak współzawodnictwa, zapewnienie dyskrecji a także branżowa mądrość i praktyka

Utrzymująca się niekorzystna sytuacja ekonomiczna, wpływa na położenie przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, dotyczy to także branży Automotive. Aby wzmóc swoją efektywność i sprawdzać wydatki, przedsiębiorstwa z tego obszaru decydują się na wprowadzanie kompromisowych sposobów zatrudnienia.

Zapewnia to przedsiębiorstwom możliwość dostosowanie rekrutacji do dzisiejszych żądań firm, której potrzebują w momencie, niepewności, jaka będzie najbliższa przyszłość. Z ocen wynika, że praca przejściowa, z której najchętniej korzystają firmy, to sposób, którego wydajność i przełożenie na notowania zetkama jest wysoko oceniana przez pracodawców.

Głównymi testami powiązanymi z dzisiejszym rynkiem pracy, z którymi teraz zmagają się firmy Automotive, to rosnące oczekiwania kontrahentów a następnie kłopot w pozyskaniu kandydatów o stosownych przygotowaniach i biegłości. Przyjmowanie odpowiednich pracowników stanowi wyzwanie dla zatrudnionych przedsiębiorstwa Automotive. Znaczna większość z nich ma problemy z pozyskaniem osób na istotne dla działalności firmy, posady. Podstawową przyczyną tego zjawiska jest ograniczenie kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami, który wynika zasadniczo z wysokich żądań pracodawców, niedostatecznej liczby fachowców na rynku regionalnym – zarówno techników, jak i pracowników z przygotowaniem zawodowym jak również, braku operatywności kandydatów.

Ostatnio w stolicy Dolnego Śląska nasiliła się ilość firm oferujących usługi i ogłaszających się jako: producent kontraktowy we Wrocławiu. Produkcja kontraktowa, to innymi słowy produkcja na zlecenie. Firmy proponujące usługi, to w większości przypadków zakłady produkcyjne, realizujące usługi produkcyjne wyłącznie na polecenie klientów (zobacz tu). Z uwagi na powyższe nie posiadają towarów, których marki należałyby do nich.

Wyłącznymi właścicielami produkowanych przez nich towarów i ich marek są ich klienci. Mimo to zazwyczaj wszelakie działania powiązane z wytworzeniem nowego materiału, takie jak: wypracowanie receptury, stworzenie opakowania i opisu zgodnego z wymogami Unii Europejskiej, rejestracja; realizują we własnym zakresie, w pełni. Krajowe firmy zaczynają doceniać korzyści współpracy z producentem kontraktowym.